Art. 73 Cod fiscal – completare (Legea nr. 54/2015)

Despre

  • Codul fiscal
  • Legea nr. 54/2015
  • M. Of. nr. 198 din 25 martie 2015
  • Art. 73 alin. (7)-(9)
Actul modificat Actul modificator Sumar
Cod fiscal Legea nr. 54/2015
(M. Of. nr. 198 din 25 martie 2015)
introduce: art. 73 alin. (7)-(9)


În M. Of. nr. 198 din 25 martie 2015, s-a publicat Legea nr. 54/2015 pentru completarea art. 73 Cod fiscal.
 

Art. 73 alin. (7)-(9) Cod fiscal

Noua reglementare

La art. 73, după alin. (6), se introduc trei noi alineate, alin. (7)-(9).

Potrivit noii reglementări, art. 73 alin. (7) prevede: „În cadrul anului fiscal curent pentru veniturile realizate de persoanele fizice, individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum înghețul, grindina, poleiul, inundațiile, ploaia abundentă, seceta, precum și a celor produse de animalele sălbatice, care afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animale deținute, norma de venit se reduce proporțional cu pierderea respectivă”.

De asemenea, art. 73 alin. (8) stabilește: „Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (7) și evaluarea pierderilor se face la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care desfășoară activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit de o comisie numită prin ordin al prefectului județului/municipiului București, la propunerea directorului executiv al direcției agricole județene/municipiului București, comisie formată pe plan local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, un reprezentant al direcției agricole județene/municipiului București și un reprezentant al direcției generale regionale a finanțelor publice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală”.

În sfârșit, art. 73 alin. (9) prevede: „Procedura de aplicare a prevederilor alin. (7) și (8) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Art. 73 Cod fiscal – completare (Legea nr. 54/2015) was last modified: mai 18th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Căutare