Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 9/2019 (M. Of. nr. 459/07.06.2019): Art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Acte normative Articole Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 9/2019
(M. Of. nr. 459 din 7 iunie 2019)
Complet RIL Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Art. 30 alin. (1) lit. a) Activitatea desfășurată în cadrul unităților de prospecțiuni geologice sau de exploatări în subteran nu poate fi considerată activitate desfășurată în „unitate minieră” și încadrată în condiții speciale de muncă.
Legea minelor nr. 85/2003 Art. 3 pct. 1

În M. Of nr. 459 din 7 iunie 2019, s-a publicat Decizia ÎCCJ nr. 9/2019 prin care s-a dezbătut interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că în interpretarea respectivelor dispoziții, activitatea desfășurată în cadrul unităților de prospecțiuni geologice sau de exploatări în subteran nu poate fi considerată activitate desfășurată în „unitate minieră” și încadrată în condiții speciale de muncă.

 

Obiectul recursului în interesul legii

 

Art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

„(1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiții speciale sunt cele din:

a) unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;”.

 

Art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003

„În înțelesul prezentei legi, termenii folosiți se definesc după cum urmează:

1. activitate minieră – ansamblul de lucrări privind prospecțiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea și închiderea minelor, inclusiv lucrările aferente de refacere și reabilitare a mediului;”.

 

Punctul de vedere al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că activitățile desfășurate în cadrul unităților care au ca obiect efectuarea de prospecțiuni și exploatări în subteran pot fi încadrate ca activități desfășurate în condiții speciale de muncă, prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Cu alte cuvinte, reducerea vârstei de pensionare are ca fundament tocmai motive ce țin de gradul de pericol și riscurile deosebite la care sunt supuși angajații pe durata desfășurării activității.

 

Jurisprudența CCR 

În jurisprudența Curții Constituționale au fost identificate următoarele decizii care prezintă relevanță în dezlegarea problemei de drept actuale:

– Decizia nr. 686 din 2 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;

– Decizia nr. 272 din 28 martie 2018, nr. 680 din 2 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;

– Decizia nr. 90 din 30 ianuarie 2018 și Decizia nr. 655 din 30 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 52 din 21 ianuarie 2019.

 

Jurisprudența relevantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Cu privire la acest capitol, ÎCCJ s-a mai pronunțat în următoarele spețe:

– Decizia nr. 12 din 23 mai 2016;

– Decizia nr. 14 din 23 mai 2016.

 

Raportul asupra recursului în interesul legii

Raportul analizează sesizarea, apreciind că s-a făcut dovada existenței unei jurisprudențe neunitare referitoare la problema de drept ce constituie obiectul recursului în interesul legii și că autorul sesizării este legitimat procesual.

În ceea ce privește fondul problemei de drept supuse dezbaterii, prin raport se apreciază că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 și art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, activitatea desfășurată în cadrul unităților de prospecțiuni geologice sau de exploatări în subteran nu poate fi considerată activitate desfășurată în „unitate minieră” și încadrată în condiții speciale de muncă.

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 9/2019

 

Prin Decizia nr. 9/2019, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului și a stabilit că „în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, activitatea desfășurată în cadrul unităților de prospecțiuni geologice sau de exploatări în subteran nu poate fi considerată activitate desfășurată în „unitate minieră” și încadrată în condiții speciale de muncă”.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 9/2019 (M. Of. nr. 459/07.06.2019): Art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003 was last modified: iulie 19th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.