Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 26/2020 (M. Of. nr. 27/11.01.2021): Art. 18 alin. (8) şi (8^1) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului și art. 18 alin. (1) din O.U.G nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articolul Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 26/2020

(M. Of. nr. 27 din 11 ianuarie 2021)

Complet RIL O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare

și

O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare

art. 18 alin. (8) și (8^1)

și 

art. 18 alin. (1)

Sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidențiat unui medic rezident în conformitate cu O.U.G. nr. 103/2013 nu constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională a acestuia în sensul art. 18 alin. (8) și (8^1) din O.G. nr. 18/2009.

 

În M. Of. nr. 27 din 11 ianuarie 2021 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 26/2020 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 18 alin. (8) și (8^1) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidențiat unui medic rezident în conformitate cu O.U.G. nr. 103/2013 nu constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională a acestuia în sensul art. 18 alin. (8) și (8^1) din O.G. nr. 18/2009.

 

Obiectul recursului în interesul legii

Art. 18 alin. (8) și (8^1) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

(8) Obligația prevăzută la alin. (7) se stabilește prin act adițional la contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligației asumate îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, precum și la restituirea primei de instalare, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adițional la contractul individual de muncă.

(8^1) Cheltuielile ocazionate de pregătirea profesională se stabilesc pe ani de studii, prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale, pentru fiecare din specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

 

Art. 18 alin. (1) din O.U.G nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014

Art. 18

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din unitățile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut/soldă brută lunară mai mic/mică decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, beneficiază de o bursă de rezidențiat în cuantum lunar de 670 lei.

*) Începând cu 1 ianuarie 2015, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 este de 3.100 lei.

*) Începând cu 1 octombrie 2015 cuantumul salariului lunar brut luat în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat este de 3.875 lei.

*) Cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 este de 7.100 lei.

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 26/2020

Prin Decizia nr. 26/2020, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și, în consecință, a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 18 alin. (8) și (8^1) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidențiat unui medic rezident în conformitate cu O.U.G. nr. 103/2013 nu constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională a acestuia în sensul art. 18 alin. (8) și (8^1) din O.G. nr. 18/2009.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 26/2020 (M. Of. nr. 27/11.01.2021): Art. 18 alin. (8) și (8^1) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului și art. 18 alin. (1) din O.U.G nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014 was last modified: februarie 25th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.