Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 12/2020 (M. Of. nr. 546/25.06.2020): Art. 191 alin. (1) C. pr. civ. rap. la art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C. pr. civ.

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Acte normative Articole Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 12/2020

(M. Of. nr. 546 din 25 iunie 2020)

Complet RIL Codul de procedură civilă Art. 191 alin. (1) rap. la art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) Partea în sarcina căreia s-a stabilit amenda judiciară prevăzută de art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C. pr. civ. pentru introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unor căi de atac vădit netemeinice, prin aceeași hotărâre prin care au fost soluționate aceste cereri, poate formula critici care vizează amendarea sa numai pe calea cererii de reexaminare, neputând supune aceste critici controlului judiciar prin intermediul apelului sau recursului.

 

În M. Of. nr. 546 din 25 iunie 2020 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 12/2020 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 191 alin. (1) C. pr. civ., prin raportare la art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C. pr. civ.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că partea în sarcina căreia s-a stabilit amenda judiciară prevăzută de art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C. pr. civ. pentru introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unor căi de atac vădit netemeinice, prin aceeași hotărâre prin care au fost soluționate aceste cereri, poate formula critici care vizează amendarea sa numai pe calea cererii de reexaminare, neputând supune aceste critici controlului judiciar prin intermediul apelului sau recursului.

Obiectul recursului în interesul legii

Art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C. pr. civ.

„(1) Dacă legea nu prevede altfel, instanța, potrivit dispozițiilor prezentului articol, va putea sancționa următoarele fapte săvârșite în legătură cu procesul, astfel:

1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:

a) introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice.

Art. 191 alin. (1) C. pr. civ.

(1) Împotriva încheierii prevăzute la art. 190, cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia.

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 12/2020

Prin Decizia nr. 12/2020, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință, a stabilit că: în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă, partea în sarcina căreia s-a stabilit amenda judiciară prevăzută de art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă pentru introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unor căi de atac vădit netemeinice, prin aceeași hotărâre prin care au fost soluționate aceste cereri, poate formula critici care vizează amendarea sa numai pe calea cererii de reexaminare, neputând supune aceste critici controlului judiciar prin intermediul apelului sau recursului.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 12/2020 (M. Of. nr. 546/25.06.2020): Art. 191 alin. (1) C. pr. civ. rap. la art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C. pr. civ. was last modified: august 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.