Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 14/2019 (M. Of. nr. 585/17.07.2019): Art. 43 („Pedeapsa în caz de recidivă”) alin. (2) NCP

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Acte normative Articole Sumar
Decizia ÎCCJ  nr. 14/2019 

(M. Of. nr. 585 din 17 iulie 2019)

Complet DCD/P Codul Penal Art. 43 Dispozițiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infracțiunile concurente să fie săvârșite după condamnarea definitivă neexecutată sau executată parțial, acestea nefiind aplicabile în ipoteza în care una dintre infracțiuni este în concurs și cu cea care constituie primul termen al recidivei

 

În M. Of. nr. 585 din 17 iulie 2019 s-a publicat Decizia ÎCCJ nr. 14/2019 prin care s-a dezbătut dezlegarea chestiunii de drept în materie penală referitoare la interpretarea următoarei chestiuni: „Dacă dispozițiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infracțiunile concurente să fie săvârșite după condamnarea definitivă neexecutată sau executată parțial sau sunt aplicabile și în ipoteza în care una dintre ele este în concurs și cu cea care atrage starea de recidivă”.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 43 („Pedeapsa în caz de recidivă”) alin. (2) din Codul penal

„(2) Când înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvârșite mai muite infracțiuni concurente, dintre care cel puțin una se află în stare de recidivă, pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni, iar pedeapsa rezultată se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta”.

 

Jurisprudența Curții Constituționale

Cu privire la această materie, nu a fost identificată jurisprudență relevantă pentru chestiunile de drept a căror dezlegare se solicită.

 

Raportul asupra chestiunii de drept

Judecătorul-raportor a apreciat că dispozițiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infracțiunile concurente să fie săvârșite după condamnarea definitivă neexecutată sau executată parțial, nefiind aplicabile în ipoteza în care una dintre infracțiuni este în concurs și cu cea care constituie primul termen al recidivei.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 14/2019

Prin Decizia nr. 14/2019, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Timișoara – Secția penală în dosarul nr. 31874/325/2017 prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile, numai în ceea ce privește dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept:

„Dacă dispozițiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infracțiunile concurente să fie săvârșite după condamnarea definitivă neexecutată sau executată parțial sau sunt aplicabile și în ipoteza în care una dintre ele este în concurs și cu cea care atrage starea de recidivă.

Înalta Curte a stabilit faptul că dispozițiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infracțiunile concurente să fie săvârșite după condamnarea definitivă neexecutată sau executată parțial, acestea nefiind aplicabile în ipoteza în care una dintre infracțiuni este în concurs și cu cea care constituie primul termen al recidivei.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 14/2019 (M. Of. nr. 585/17.07.2019): Art. 43 („Pedeapsa în caz de recidivă”) alin. (2) NCP was last modified: octombrie 16th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.