Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 52/2018 (M. Of. nr. 609/17.07.2018): Art. 27 („Legea aplicabilă hotărârilor”) NCPC

Abstract

As regards the activity conducted by the High Court of Cassation and Justice (Panel of the
appeal in the interest of the law), a decision was published in July 2018 relating to art. 1 para. (2) of
Law no. 165/2013 regarding the measures to complete the process of restitution, in kind or by
equivalent, of the immovable properties taken over in an abusive manner during the communist
regime in Romania.

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia nr. 52/2018

(M. Of. nr. 609 din 17 iulie 2018)

Complet DCD/C Codul de procedură civilă

 

Art. 27 Efectele D.C.C. nr. 369/2017 se produc și cu privire la acele hotărâri judecătorești pronunțate după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, în litigiile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei inclusiv, pornite ulterior publicării deciziei (20 iulie 2017).

 

Constituția României Art. 147 alin. (4)

 

În M. Of. nr. 609 din 17 iulie 2018, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 52/2018 privind interpretarea dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă (M. Of. nr. 247 din 10 aprilie 2015; cu modif. ult.), raportate la prevederile art. 147 alin. (4) din Constituția României.

Prin sesizarea formulată, se urmărește a se clarifica dacă efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017 se produc și cu privire la acele hotărâri judecătorești pronunțate după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, în litigiile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei inclusiv, pornite ulterior publicării deciziei (20 iulie 2017).

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Art. 27 („Legea aplicabilă hotărârilor”) din Codul de procedură civilă

„Art. 27

Hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor și termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul”.

Art. 147 alin. (4) („Deciziile Curții Constituționale”) din Constituția României

„(4) Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor”.

 

Opinia procurorului general al PÎCCJ

Prin Adresa nr. 911/C/1221/III-5/2018 din 23 aprilie 2018, PÎCCJ – Ministerul Public, a comunicat că, la nivelul Secției judiciare – Serviciul judiciar civil, nu se verifică, în prezent, practica judiciară, în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept care formează obiectul sesizărilor conexate..

 

Punctele de vedere ale instanțelor naționale

La solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanțele naționale au identificat și prezentat acele hotărâri judecătorești considerate relevante în raport cu chestiunea de drept ce formează obiectul acestei sesizări. Alături de această jurisprudență relevantă au fost înaintate și unele puncte de vedere teoretice exprimate de judecători, analiza relevând existența opiniilor divergente și a practicii neunitare în materia aflată în dezbatere. Astfel, s-au individualizat următoarele puncte de vedere:

– Hotărârile judecătorești pronunțate în apel după publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017, în acele cauze a căror valoare nu depășește suma de 1.000.000 lei, sunt supuse recursului, chiar dacă dosarul a fost înregistrat pe rolul instanței anterior datei publicării. S-a reținut și faptul că decizia Curții Constituționale se aplică tuturor hotărârilor pronunțate ulterior publicării acesteia, indiferent de data pornirii procesului;

– Pe de altă parte, s-a considerat că decizia anterior menționată se va aplica numai în dosarele înregistrate după data publicării în Monitorul Oficial. În procesele pornite înainte de data publicării Deciziei nr. 369 din 30 mai 2017, hotărârile judecătorești rămân supuse căilor de atac, motivelor și termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul, potrivit dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă;

Apoi, chiar la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția I civilă și Secția a II-a civilă, s-au conturat două opinii cu privire la această chestiune de drept, astfel:

– Opinia majoritară susține că decizia Curții Constituționale își va produce efectele în procesele pornite după data de 20 iulie 2017, având în vedere dispozițiile art. 27 din Codul de procedură civilă, dar în procesele având ca obiect cereri evaluabile în bani pornite înainte de data de 20 iulie 2017, decizia instanței de apel nu poate fi supusă recursului, cale de atac inadmisibilă în raport cu dispozițiile legale mai sus arătate și cu principiul neretroactivității legii.

– Conform opiniei minoritare, hotărârea instanței de apel, pronunțată de curtea de apel, după data de 20 iulie 2017, este supusă recursului, fiind vorba despre un litigiu ce are ca obiect o acțiune evaluabilă în bani cu o valoare mai mică de 1.000.000 lei, început după data intrării în vigoare a Legii nr. 2/2013, sunt incidente dispozițiile deciziei Curții Constituționale.

 

Jurisprudența Curții Constituționale și a ÎCCJ

La nivelul Curții Constituționale a României, ca jurisprudență relevantă în cauză, a fost identificată numai Decizia nr. 369 din 30 mai 2017, referitoare la excepția de neconstituționalitate prin care s-a constatat neconstituționalitatea sintagmei „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă este neconstituțională.

De asemenea, la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, a fost identificată ca decizie relevantă în speță, decizia nr. 3 din 22 ianuarie 2018, pronunțată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, (M. Of. nr. nr. 195 din 2 martie 2018), prin care a fost respinsă, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Gorj – Secția I civilă, în Dosarul nr. 15.721/318/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile. În cuprinsul acestei decizii s-a reținut că, în raport cu obiectul pretenției deduse judecății – o cerere evaluabilă în bani cu valoare de până la 200.000 lei – competența materială de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei, conform art. 94 pct. 1 lit. k) din Codul de procedură civilă (în speță, Judecătoria Târgu Jiu), iar hotărârea pronunțată în primă instanță la data de 19 decembrie 2016 este supusă numai apelului, astfel cum reiese din dispozițiile art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, în forma anterioară publicării Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017 (M. Of. nr. 582 din 20 iulie 2017).

 

Raportul asupra dezlegării chestiunii de drept

Conform raportului întocmit în cauză, se consideră că, în raport cu dispozițiile art. 519 din Codul de procedură civilă, sunt întrunite condițiile pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile. În acest sens, se propune soluția conform căreia, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituția României, efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017 se produc cu privire la hotărârile judecătorești pronunțate în procesele pornite după data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I (20 iulie 2017).

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 52/2018

Prin Decizia nr. 52/2018 ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizările conexate formulate de Curtea de Apel București – Secția a IV-a civilă în Dosarul nr. 41.380/299/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția I civilă în Dosarul nr. 6.892/101/2014 și Curtea de Apel București – Secția a V-a civilă în Dosarul nr. 529/2/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituția României, efectele D.C.C. nr. 369/2017 se produc cu privire la hotărârile judecătorești pronunțate după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, în litigiile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei inclusiv, pornite ulterior publicării deciziei (20 iulie 2017).

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 52/2018 (M. Of. nr. 609/17.07.2018): Art. 27 („Legea aplicabilă hotărârilor”) NCPC was last modified: septembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.