Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 59/2020 (M. Of. nr. 30/12.01.2021): Art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 și art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017 – Drepturile salariale aferente activităţii prestate de medici sunt incluse în categoria elementelor sistemului de salarizare

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Sumar
Decizia ÎCCJ  nr. 59/2020

(M. Of. nr. 30 din 12 ianuarie 2021)

Complet DCD Art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018;

Art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017

Drepturile salariale aferente activității prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial sunt incluse în categoria elementelor sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, astfel încât, în temeiul art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018, începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul acestora se menține cel mult la nivelul celui acordat pentru luna decembrie 2018, conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018, în temeiul art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

În M. Of. nr. 30 din 12 ianuarie 2021 a fost publicată Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 59/2020 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la drepturile salariale aferente activității prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că, în interpretarea respectivelor dispoziții, drepturile salariale aferente activității prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial sunt incluse în categoria elementelor sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, astfel încât, în temeiul art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018, începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul acestora se menține cel mult la nivelul celui acordat pentru luna decembrie 2018, conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018, în temeiul art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018

„(2) Începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții”.

Art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017

„(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale: (…) h) începând cu luna martie 2018 până la 31 decembrie 2018, drepturile salariale aferente activității prestate în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopții vor fi determinate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018”.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 59/2020

Prin Decizia nr. 59/2020, ÎCCJ (Complet DCD) a admis  sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția I Civilă în dosarul nr. 6280/63/2019 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că „drepturile salariale aferente activității prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial sunt incluse în categoria elementelor sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, astfel încât, în temeiul art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018, începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul acestora se menține cel mult la nivelul celui acordat pentru luna decembrie 2018, conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018, în temeiul art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 59/2020 (M. Of. nr. 30/12.01.2021): Art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 și art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017 – Drepturile salariale aferente activității prestate de medici sunt incluse în categoria elementelor sistemului de salarizare was last modified: februarie 25th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.