Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 55/2020 (M. Of. nr. 969/21.10.2020): Art. 195 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 55/2020

 

(M. Of. nr. 969 din 21 octombrie 2020)

Complet DCD Art. 195 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată Termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată a ajuns la destinatari, dacă în actul constitutiv sau în baza unei dispoziții speciale a legii nu se prevede o altă modalitate de comunicare.

 

În M. Of. nr. 969 din 21 octombrie 2020 a fost publicată Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 55/2020 prin care s-a dezbătut sesizarea cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 195 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că, în interpretarea respectivelor dispoziții, termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată a ajuns la destinatari, dacă în actul constitutiv sau în baza unei dispoziții speciale a legii nu se prevede o altă modalitate de comunicare.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990

„(3) Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziții speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi”.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 55/2020

Prin Decizia nr. 55/2020, ÎCCJ (Complet DCD) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, și a stabilit că, „în interpretarea dispozițiilor art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată a ajuns la destinatari, dacă în actul constitutiv sau în baza unei dispoziții speciale a legii nu se prevede o altă modalitate de comunicare”.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 55/2020 (M. Of. nr. 969/21.10.2020): Art. 195 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990 was last modified: noiembrie 9th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.