Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 36/2020 (M. Of. nr. 541/24.06.2020): Art. 11 alin. (2^1) coroborat cu art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Articol Sumar
Decizia nr. 36/2020

(M. Of. nr. 541 din 24 iunie 2020)

Complet DCD Legea fondului funciar nr. 18/1991 Art. 11 alin. (2^1) coroborate cu art. 27 alin. (2^1)
 

Formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate întemeiată pe dispozițiile art. 11 alin. (2^1) coroborate cu art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991 este supusă termenului prevăzut de art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991.

 

În M. Of. nr. 541 din 24 iunie 2020 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 36/2020 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 11 alin. (2^1) coroborate cu art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și anume dacă formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate întemeiată pe dispozițiile art. 11 alin. (2^1) coroborate cu art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991 este supusă termenului prevăzut de art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Art. 11

(…)

(2^1) Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producție de la persoanele fizice, fără înscriere în cooperativele agricole de producție sau de către stat, fără nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.

(…)

(4) Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune și se înregistrează la primărie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 27

(…)

(2^1) Proprietarii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari și moștenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64.”

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 36/2020

 

Prin Decizia nr. 36/2020, ÎCCJ (Complet DCD) a admis sesizarea formulată de Tribunalul Maramureș – Secția I civilă, în dosarul nr. 7581/182/2017, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit faptul că, în interpretarea dispozițiilor art. 11 alin. (2^1) coroborate cu art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate întemeiată pe dispozițiile art. 11 alin. (2^1) coroborate cu art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991 este supusă termenului prevăzut de art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 36/2020 (M. Of. nr. 541/24.06.2020): Art. 11 alin. (2^1) coroborat cu art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 was last modified: august 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.