Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 9/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul fiscal
(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015)
O.U.G. nr. 9/2017
(M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017)

– introduce: art. 76 alin. (2), lit. r^1); art. 142, lit. ț)

În M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului fiscal prin O.U.G. nr. 9/2017.

Art. 76 alin. (2), lit. r^1) din Codul fiscal (modificată prin O.U.G. nr. 9/2017)

 

Noua reglementare

La art. 76 alin. (2), după lit. r), se introduce o nouă literă, lit. r^1).

Potrivit noii reglementări, art. 76 alin. (2), lit. r^1) dispune următoarele:

„r^1) veniturile obținute de către persoanele fizice care desfășoară activități în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate, în conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 142, lit. ț) din Codul fiscal (modificată prin O.U.G. nr. 9/2017)

 

Noua reglementare

La art. 142, după lit. t), se introduce o nouă literă, lit. ț).

Potrivit noii reglementări, art. 142, lit. ț) dispune următoarele:

ț) veniturile obținute de către persoanele fizice care desfășoară activități în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate, în conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 9/2017

Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 9 se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a respectivei ordonanțe de urgență.

Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 9/2017) was last modified: februarie 3rd, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.