Codul de procedură fiscală și alte acte normative – modificări (Legea nr. 316/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul de procedură fiscală Legea nr. 316/2015
(M. Of. nr. 934 din 17 decembrie 2015)
modifică: art. 46 și 481
O.U.G. nr. 29/2011
(M. Of. nr. 200 din 22 martie 2011; cu modif. ult.)
introduce: art. 10 alin. (1) lit. l) și art. 101 alin. (8)
O.U.G. nr. 146/2002
(M. Of. nr. 295 din 16 aprilie 2008; cu modif. ult.)
modifică: art. 5 alin. (4)
O.G. nr. 17/2015
(M. Of. nr. 540 din 20 iulie 2015)
modifică: art. XII

 

În M. Of. nr. 934 din 17 decembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 316/2015 pentru aprobarea O.G. nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.

Legea nr. 316/2015 aprobă O.G. nr. 17/2015, dar și modifică următoarele acte normative:

Codul de procedură fiscală;

O.U.G. nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată (M. Of. nr. 200 din 22 martie 2011; cu modif. ult.) aprobată prin Legea nr. 15/2012;

O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (M. Of. nr. 295 din 16 aprilie 2008; cu modif. ult.);

O.G. nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 540 din 20 iulie 2015).

 

Modificarea Codului de procedură fiscală

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Codului de procedură fiscală:

Art. 46 („Nulitatea actului administrativ fiscal”) Cod procedură fiscală (modificat prin Legea nr. 316/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 46 prevedea faptul că lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele și calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele și prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepția prevăzută la art. 43 alin. (3), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 46 prevede: „Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele și calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele și prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepția prevăzută la art. 43 alin. (6), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu”.

 
Art. 481 („Prevederi aplicabile actelor de executare și altor acte emise de organele fiscale”) Cod procedură fiscală (modificat prin Legea nr. 316/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 481 dispunea faptul că dispozițiile art. 43 alin. (3), art. 44, 45 și 48 se aplică în mod corespunzător și actelor de executare și altor acte emise de organele fiscale, cu excepția cazului în care prin lege se prevede altfel.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 481 dispune: „Dispozițiile art. 43 alin. (6), art. 44, 45 și 48 se aplică în mod corespunzător și actelor de executare și altor acte emise de organele fiscale, cu excepția cazului în care prin lege se prevede altfel”.

 

Completarea O.U.G. nr. 29/2011

Vă prezentăm, în continuare, completarea adusă O.U.G. nr. 29/2011 prin Legea nr. 316/2015:

Art. 10 alin. (1) lit. l) O.U.G. nr. 29/2011 (completată prin Legea nr. 316/2015)
Noua reglementare

La art. 10 alin. (1), după lit. k) se introduce o nouă literă, lit. l).

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (1) lit. l) prevede: „Eșalonarea la plată acordată pentru obligațiile fiscale își menține valabilitatea în următoarele condiții:

(…)

l) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată, obligațiile fiscale datorate de contribuabili care fuzionează, potrivit legii, și care nu beneficiază de eșalonarea la plată, cu excepția situației în care contribuabilul a solicitat eșalonarea la plată potrivit art. 101”.

 

Art. 101 alin. (8) O.U.G. nr. 29/2011 (completată prin Legea nr. 316/2015)
Noua reglementare

La art. 101, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8).

Potrivit noii reglementări, art. 101 alin. (8) stabilește: „Prevederile prezentului articol sunt aplicabile în mod corespunzător și pentru obligațiile fiscale ale unui contribuabil care nu beneficiază de eșalonare la plată și fuzionează, potrivit legii, cu un alt contribuabil care beneficiază de eșalonarea la plată”.

 

Modificarea O.U.G. nr. 146/2002

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă O.U.G. nr. 146/2002 prin Legea nr. 316/2015:

Art. 5 alin. (4) O.U.G. nr. 146/2002 (modificată prin Legea nr. 316/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (4) dispunea faptul că în vederea efectuării cheltuielilor instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația de a transmite unităților Trezoreriei Statului la care au conturile deschise bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (4) dispune: „În vederea efectuării cheltuielilor instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația de a transmite unităților Trezoreriei Statului la care au conturile deschise bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, potrivit reglementărilor legale în vigoare”.

 

Modificarea O.G. nr. 17/2015

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.G. nr. 17/2015 prin Legea nr. 316/2015:

Art. XII O.G. nr. 17/2015 (modificată prin Legea nr. 316/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. XII prevedea faptul că în cazul polițiștilor care participă sau au participat în anul 2015 la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în comun cu forțele armate ale României sau similare celor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, pentru forțele armate, se efectuează regularizări ale drepturilor bănești cuvenite pe perioada misiunilor, în vederea acordării acestor drepturi la nivelul stabilit prin actele normative în vigoare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. XII prevede: „În cazul jandarmilor și al polițiștilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care participă sau au participat în anul 2015 la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în comun cu forțele armate ale României sau similare celor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, pentru forțele armate, se efectuează regularizări ale drepturilor bănești cuvenite pe perioada misiunilor, în vederea acordării acestor drepturi la nivelul stabilit prin actele normative în vigoare”.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Codul de procedură fiscală și alte acte normative – modificări (Legea nr. 316/2015) was last modified: februarie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii