Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor (Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017)

Abstract

ABSTRACT
In October 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as: The
status on the organization and exercise of the profession of insolvency practitioner and the
Code of professional ethics and discipline of the National union of Insolvency
Practitioners in Romania (UNPIR); G.E.O. no. 52/2017 on the refund of the amounts
representing the special tax for motor cars and motor vehicles, pollution tax for motor
vehicles, tax for pollutant emissions from motor vehicles and environmental stamp for
motor vehicle; Local police Law no. 155/2010; Law no. 202/2006 on the organization and
functioning of the National Agency for Employment and G.E.O. no. 129/2000 on adult
training; G.O. no. 38/2015 on alternative dispute resolution between consumers and
traders; G.D. no. 611/2008 regarding the approval of norms for organizing and developing
the civil servants’ career.
Moreover, several regulations were issued, such as: the Code of Conduct of Deputies and
Senators (Parliament Decision no. 77/2017) and the G.E.O. no. 72/2017 regarding the
implementation of the Emergency Warning System “RO-ALERT” for the population.

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017
(M. Of. nr. 805 din 11 octombrie 2017)
Codul de conduită al deputaților și senatorilor reglementează normele și principiile de conduită parlamentară în exercitarea mandatului încredințat.

În M. Of. nr. 805 din 11 octombrie 2017, a fost publicată Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri.

Art. 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017

Potrivit art. 1 („Principii generale”), Codul de conduită al deputaților și senatorilor reglementează normele și principiile de conduită parlamentară în exercitarea mandatului încredințat.

Astfel, în exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului și au obligația să acționeze cu onoare și disciplină, ținând cont de principiile separației și echilibrului puterilor în stat, transparenței, probității morale, responsabilității și respectării reputației Parlamentului.

Art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017

Conform art. 2 („Independența”), mandatul imperativ este nul. Deputații și senatorii nu trebuie să încheie nicio înțelegere prin care să condiționeze votul exprimat în exercitarea mandatului de vreun avantaj financiar.

Art. 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017

Art. 3 („Obiectivitatea”) stabilește faptul că în exercitarea mandatului lor, deputații și senatorii trebuie să dea dovadă de obiectivitate. Deputații și senatorii au îndatorirea de a acționa cu competență și corectitudine în exercitarea atribuțiilor și în aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce le revin.

Art. 4 din Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017

În art. 4 („Responsabilitatea”) se prevede faptul că deputații și senatorii au obligația de a participa la activitățile parlamentare, de a fi în contact cu cetățenii și de a exercita într-o manieră transparentă mandatul lor.

Art. 5 din Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017

Art. 5 („Probitatea”) dispune faptul că deputații și senatorii au obligația să facă cunoscut orice interes personal care ar putea influența acțiunile lor publice.

Art. 6 din Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017

Potrivit art. 6 („Conduita”) deputații și senatorii trebuie să asigure prin atitudine, limbaj, conduită și ținută solemnitatea ședințelor parlamentare și bunul mers al activităților desfășurate în cadrul structurilor parlamentare.

Astfel, parlamentarii trebuie să aibă o ținută vestimentară decentă și să nu folosească expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase.

Art. 7 din Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017

În art. 7 („Informarea cetățenilor”) prevede că deputații și senatorii au obligația să informeze cetățenii despre acțiunile pe care le întreprind și despre inițiativele legislative sau punctele de vedere pe care le susțin în exercitarea mandatului lor.

Art. 8 din Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017

Art. 8 („Regimul declarațiilor”) deputații și senatorii au obligația de a depune declarații de avere și de interese în condițiile prevăzute de lege.

De asemenea, deputații și senatorii au obligația să declare orice cadouri sau avantaje primite în exercițiul funcției, cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la

bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, cu respectarea pct. VI al anexei nr. 1 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în

exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și

pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare.

Art. 9 din Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017

Conform art. 9 („Procedura de soluționare a sesizărilor”), orice sesizare în legătură cu nerespectarea respectivului cod de către deputați sau senatori revine spre soluționare comisiilor juridice ale celor două Camere, după caz.

De asemenea, orice deputat sau senator poate sesiza în scris comisia menționată cu privire la suspiciuni de încălcare a respectivului cod sau de neaplicare a prevederilor acestuia. Deputatul sau senatorul îl va informa și pe președintele Camerei Deputaților sau al Senatului asupra sesizării, după caz.

Comisia întocmește un raport în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii sesizării. În cazul în care se constată că un deputat sau un senator a încălcat prevederile respectivului cod, prin raport se propun măsuri de sancționare în conformitate cu Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau cu regulamentul fiecărei Camere, după caz.

Comisia are obligația să invite la audieri deputatul sau senatorul în cauză pentru a-și prezenta punctul de vedere.

Art. 10 din Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017

În art. 10 („Sancțiuni”) se stabilește că sfera incompatibilității ori a conflictelor de interese, a interdicțiilor și a abaterilor disciplinare parlamentare, procedurile în materie disciplinară și aplicarea sancțiunilor sunt cele stabilite exclusiv prin cap. IV și XII din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Codul de conduită al deputaților și senatorilor (Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017) was last modified: decembrie 7th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.