Codul civil – modificări (Legea nr. 17/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul civil
(M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011)
Legea nr. 7/2017
(M. Of. nr. 196 din 21 martie 2017)
modifică: art. 2.445 alin. (1)

În M. Of. nr. 196 din 21 martie 2017, a fost publicată Legea nr. 17/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului civil prin Legea nr. 17/2017.

Art. 2.445 alin. (1) din Codul civil (modificat prin Legea nr. 17/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2.445 alin. (1) prevedea faptul că:

„(1) Vânzarea bunurilor mobile ipotecate se poate face numai în baza contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie. Cererea de învestire întrerupe prescripția dreptului de a obține executarea silită”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2.445 alin. (1) dispune următoarele:

„Art. 2445

(1) Creditorul ipotecar poate cere instanței încuviințarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat. La cererea de încuviințare se vor atașa documente care atestă existența creanței ipotecare și a ipotecii mobiliare, împreună cu dovada perfectării ipotecii. Instanța va analiza existența creanței și a ipotecii legal perfectate și va încuviința vânzarea, cu citarea părților interesate. Introducerea cererii de încuviințare a executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat întrerupe prescripția dreptului la acțiune privind obținerea executării silite”.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Codul civil – modificări (Legea nr. 17/2017) was last modified: aprilie 12th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii