Art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 70/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011)
Legea nr. 70/2017
(M. Of. nr. 273 din 19 aprilie 2017)
 – introduce: art. 174 alin. (6^1) – (6^5) 
abrogă: art. 174 alin. (6)

În M. Of. nr. 273 din 19 aprilie 2017, a fost publicată Legea nr. 70/2017 pentru modificarea și completarea art. 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 1/2011 prin Legea nr. 70/2017.

 

Art. 174 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin Legea nr. 70/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 174 alin. (6) prevedea faptul că:

„(6) În învățământul superior din domeniul sănătate nu se pot transforma în credite echivalate și transfera studiile obținute în învățământul postliceal”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 174 alin. (6) – se abrogă.

Art. 174 alin. (6^1) – (6^5) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin Legea nr. 70/2017)

Noua reglementare

După alin. (6), se introduc cinci noi alineate, alin. (6^1) – (6^5).

Potrivit noii reglementări, art. 174 alin. (6^1) – (6^5) dispune următoarele:

„(6^1) Absolvenții școlilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învățământul superior medical la programele de licență «Asistent medical generalist».

(6^2) Pentru continuarea studiilor în învățământul superior medical la programele «Asistent medical generalist» absolvenții școlilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat trebuie să se înscrie și să promoveze concursul de admitere.

(6^3) Studenții admiși la programele de licență «Asistent medical generalist», absolvenți ai școlilor sanitare postliceale, beneficiază de recunoașterea parțială a studiilor prin sistemul de credite transferabile.

(6^4) Recunoașterea parțială a studiilor se face în baza unei metodologii convenite de universitățile de medicină și farmacie, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și care cuprinde criteriile generale.

(6^5) Universitățile își elaborează metodologii proprii care să cuprindă criterii specifice stabilite de senatele universitare”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Art. 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 70/2017) was last modified: iunie 20th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.