Art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie – completare (Legea nr. 160/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

(M. Of. nr. 219 din 18 mai 2000; cu modif. ult.)

Legea nr. 160/2019

(M. Of. nr. 629 din 29 iulie 2019)

 

introduce: art. 12 alin. (2)

 

În M. Of. nr. 629 din 29 iulie 2019, s-a publicat Legea nr. 160/2019 pentru completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (M. Of. nr. 219 din 18 mai 2000; cu modif. ult.).

 

Art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (completată prin Legea nr. 160/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul conținut:

(2) În sensul prezentei legi, operațiunile financiare constau în operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale. Pentru a fi efectuate ca acte de comerț, operațiunile financiare trebuie să constituie o acțiune de intermediere în circulația bunurilor făcută în mod organizat și sistematic, în scopul obținerii de profit”.3

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție – completare (Legea nr. 160/2019) was last modified: octombrie 31st, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.