Aplicarea procedurii de citare prin publicitate în procedura în faţa Curţii Constituţionale (Hotărârea CCR nr. 2/2017)

Abstract

In November 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as Law
no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, The National Education Law no. 1/2011, Law no.
550/2004 on the organization and functioning of the Romanian Gendarmerie, Law no. 263/2010 on
the public pension unitary system, G.E.O. no. 6/2009 on the establishment of the guaranteed
minimum social pension, Law no. 411/2004 on privately managed pension funds, G.E.O. no.
9/2017 regarding certain budgetary measures in the year 2017, the extension of certain deadlines, as
well as the amendment and supplement of certain legal acts, G.E.O. no. 111/2010 on parental leave
and child care monthly allowance, Law no. 196/2016 regarding the minimum inclusion income,
Law no. 223/2015 on state military pensions, Law no. 62/2011 on social dialogue.
Moreover, several legal acts were issued, such as: OMJ no. 2792/2017 on the approval of the
Regulation on the organization and development of the exam or contest to acquire the capacity as
trainee notary, Law no. 207/2017 on the approval of the G.E.O. no. 56/2017 regarding the
supplement of art. II of Law no. 152/2017 on the approval of the G.E.O. no. 99/2016 regarding
certain measures for the remuneration of the staff paid from public funds, the extension of certain
deadlines, as well as certain fiscal and budgetary measures, Decision of the Constitutional Court
of Romania no. 2/2017 on the enforcement of the service procedure by publication in the
proceedings before the Constitutional Court, the Regulation on the organization and development of
the exam or contest to acquire the capacity as trainee notary of 19 October 2017, approved by the
OMJ no. 2792/2017, Government Decision no. 788/2017 to supplement the Government
Decision no. 294/2015 on the approval of the National Program for cadastre and land register
2015-2023, Decision no. 3/2007 of the Congress of the National Union of Insolvency
Practitioners from Romania regarding the approval of the Status on the organization and exercise
of the profession of insolvency practitioner and of the Code of professional ethics and discipline of the
National Union of Insolvency Practitioners from Romania.

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
Hotărârea CCR nr. 2/2017
(M. Of. nr. 860 din 1 noiembrie 2017)
Procedura de citare față de părțile dintr-un dosar care, prin obiectul său, vizează Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite sau dispoziții ale acesteia, după caz, se îndeplinește direct prin publicitate, potrivit dispozițiilor art. 167 alin. (1) partea finală, alin. (2) teza întâi partea întâi și a doua și alin. (4) din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.

În M. Of. nr. 860 din 1 noiembrie 2017, a fost publicată Hotărârea CCR nr. 2/2017 privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate în procedura în fața Curții Constituționale.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri.

Art. 1 din Hotărârea CCR nr. 2/2017

Potrivit art. 1, procedura de citare față de părțile dintr-un dosar care, prin obiectul său, vizează Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite sau dispoziții ale acesteia, după caz, se îndeplinește direct prin publicitate, potrivit dispozițiilor art. 167 alin. (1) partea finală, alin. (2) teza întâi partea întâi și a doua și alin. (4) din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 2 din Hotărârea CCR nr. 2/2017

Conform art. 2, respectiva hotărâre privește atribuția Curții Constituționale prevăzută de art. 146 lit. d) teza întâi din Constituție, circumscriindu-se exclusiv acesteia.

Art. 3 din Hotărârea CCR nr. 2/2017

Art. 3 prevede faptul că respectiva hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Aplicarea procedurii de citare prin publicitate în procedura în fața Curții Constituționale (Hotărârea CCR nr. 2/2017) was last modified: decembrie 19th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.