Anexele nr. 2 şi 3 la H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia – modificări (H.G. nr. 443/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

Anexele nr. 2 și 3 la H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

(M. Of. nr. 410 din 18 mai 2020)

 

 

H.G. nr. 443/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

(M. Of. nr. 483 din data de 5 iunie 2020)

 

– modifică: art. 9 pct. 7 din Anexa nr. 3, art. 11 alin. (17) din Anexa nr. 3;

– introduce: art. 1 pct. 2^1 din Anexa nr. 2, art. 9 pct. 8 și 9 din Anexa nr. 3, art. 11 alin. (17^1) din Anexa nr. 3.

 

 

În M. Of. nr. 483 din 5 iunie 2020 a fost publicată H.G. nr. 443/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe care le vom prezenta în continuare.

 

Art. 9 pct. 7 din Anexa nr. 3 (modificat prin H.G. nr. 443/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 pct. 7 se prezenta sub următoarea formă:

„7. Accesul persoanelor pe plajele amenajate se realizează doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 pct. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

7. Suprafața sectorului/subsectorului de plajă folosită pentru închirierea șezlongurilor și umbrelelor în suport fix trebuie să fie de maximum 70% din suprafața totală închiriată, diferența reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spațiile destinate amplasării altor dotări de pe plajă.

 

 

 

Art. 11 alin. (17) din Anexa nr. 3 (modificat prin H.G. nr. 443/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (17) se prezenta sub următoarea formă:

„(17) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 6 și 7 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Sănătății. Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 6 și 7 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (17) se modifică și va avea următorul conținut:

(17) Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 6 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.

 

 

 

Art. 1 pct. 2^1 din Anexa nr. 2 (introdus prin H.G. nr. 443/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, la art. 1, după pct. 2 se introduce un nou punct, pct. 2^1, cu următorul cuprins:

2^1. Persoanele care vin în România din țările aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, la propunerea Institutului Național de Sănătate Publică și cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, sunt exceptate de la aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 2. În funcție de evoluția epidemiologică, ordinul va fi modificat periodic.

 

 

 

Art. 9 pct. 8 și 9 din Anexa nr. 3 (introduse prin H.G. nr. 443/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3, la art. 9, după pct. 7 se introduc două noi puncte, pct. 8 și 9, cu următorul cuprins:

8. Accesul pe plaja de nisip se va face în mod liber, cu respectarea regulilor de distanțare fizică. Utilizarea plajei de nisip se va face cu menținerea unei distanțe de cel puțin 2 m între persoane în orice moment, cu excepția membrilor aceleiași familii.

9. Accesul persoanelor pe suprafețele de plaje amenajate cu șezlonguri se realizează doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

 

 

 

Art. 11 alin. (17^1) din Anexa nr. 3 (introdus prin H.G. nr. 443/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3, la art. 11, după alin. (17) se introduce un nou alineat, alin. (17^1), cu următorul cuprins:

(17^1) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 7-9 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Sănătății. Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 7-9 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Anexele nr. 2 și 3 la H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia – modificări (H.G. nr. 443/2020) was last modified: august 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.