Statutul profesiei de mediator – modificări (Hotărârea Consiliului de mediere nr. 156/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Statutul profesiei de mediator, aprobat Hotărârii Consiliului de mediere nr. 39/2015

(M. Of. nr. 570 și 570 bis din 30 iulie 2015; cu modif. ult.)

Hotărârea Consiliului de mediere nr. 156/2019

(M. Of. nr. 769 din 23 septembrie 2019)

modifică: art. 31 alin. (2) lit. n)

introduce: art. 32 alin. (15)-(19)

 

În M. Of. nr. 769 din 23 septembrie 2019, s-a publicat Hotărârea Consiliului de mediere nr. 156/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului de mediere nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator (M. Of. nr. 570 și 570 bis din 30 iulie 2015; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, respectivele modificări și completări

Art. 31 alin. (2) lit. n) din Statutul profesiei de mediator (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 156/2019)
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 alin. (2), lit. n) prevedea:

Răspunderea disciplinară a mediatorilor intervine pentru următoarele abateri, astfel:

(…)
n) nerespectarea de către mediator a obligației de a achita taxa profesională până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care această taxă se datorează, prevăzută de art. 29 pct. (23), pentru care se aplică sancțiunea prevăzută de art. 39, alin. (1) lit. c) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 31 alin. (2), lit. n) se modifică și va avea următorul conținut:

„Răspunderea disciplinară a mediatorilor intervine pentru următoarele abateri, astfel:

(…)

n) pentru nerespectarea de către mediatorul autorizat cu formă de exercitare a profesiei, înscris în Tabloul mediatorilor, a obligației de a achita taxa anuală profesională, conform dispozițiilor Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care această taxă se datorează, prevăzută de art. 29 alin. (23), se aplică sancțiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. c) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni și sancțiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. d) din Lege, încetarea calității de mediator, după caz;”.

 

 

Art. 32 alin. (15)-(19) din Statutul profesiei de mediator (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 156/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 32, după alin. (14) se introduc cinci noi alineate, alin. (15)-(19), cu următorul conținut:

„(15) Pentru neîndeplinirea obligației prevăzute de art. 29 alin. (23), în urma propunerilor Comisiei Permanente, Consiliul de mediere se sesizează din oficiu și constată îndeplinite condițiile pentru constituirea și desemnarea componenței Comisiei de disciplină.

(16) Comisia de disciplină este compusă din trei membri: un membru al Consiliului de mediere și doi mediatori autorizați cu formă de exercitare a profesiei, înscriși în Tabloul mediatorilor, aleși prin tragere la sorți, și doi membri supleanți, un membru al Consiliului de mediere și un mediator autorizat cu formă de exercitare a profesiei, înscris în Tabloul mediatorilor, ales prin tragere la sorți. Comisia astfel constituită numește un secretar din cadrul Secretariatului tehnic. Secretarul nu are calitatea de membru al Comisiei de disciplină.

(17) Comisia de disciplină constituită în baza dispozițiilor prezentului articol stabilește prin raportare la dispozițiile Legii nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Statutului profesiei de mediator procedura de lucru.

(18) Comisia de disciplină constituită transmite fiecărui mediator înștiințare că motivul înființării acesteia este neplata taxei, menționând ca în termen de două săptămâni să își clarifice situația cu privire la plata acesteia.

(19) În cazul neîndeplinirii obligației de plată în termen de două săptămâni de la înștiințarea neîndeplinirii obligației prevăzute de art. 29 alin. (23), se va aplica sancțiunea prevăzută de art. 31 alin. (2) lit. n), respectiv suspendarea pentru un termen de 6 luni și încetarea calității de mediator după 6 luni de la suspendare dacă obligația nu este îndeplinită.”

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Statutul profesiei de mediator – modificări (Hotărârea Consiliului de mediere nr. 156/2019) was last modified: octombrie 31st, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.