Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi Codul de etică profesională şi disciplină ale UNPIR au fost republicate

În M. Of. nr. 724 din 3 septembrie 2019 a fost republicată Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

În continuare vom prezenta structura Statulului și a Codului de etică profesională și disciplină, așa cum sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 ale actului normativ sus-menționat.

Astfel, în conținutul Statului sunt prevăzute următoarele linii directoare:

 

CAPITOLUL I: „Dispoziții generale, obiective și atribuții”;

 

CAPITOLUL II: „Membrii Uniunii. Drepturile și obligațiile acestora”;

 

CAPITOLUL III: „Organizarea și conducerea Uniunii”

– Secțiunea 1: „Congresul Uniunii”;

– Secțiunea a 2-a: „Adunarea reprezentanților permanenți”;

– Secțiunea a 3-a: „Președintele Uniunii”;

– Secțiunea a 4-a: „Consiliul național de conducere al Uniunii”;

– Secțiunea a 5-a: „Instanța superioară de disciplină a Uniunii”;

– Secțiunea a 6-a: „Secretariatul general al Uniunii”;

– Secțiunea a 7-a: „Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență”;

 

CAPITOLUL IV: „Organizarea și conducerea filialelor”

– Secțiunea 1: „Constituire”;

– Secțiunea a 2-a: „Adunarea generală”;

– Secțiunea a 3-a: „Consiliul de conducere al filialei”;

– Secțiunea a 4-a: „Instanțele locale de disciplină”;

 

CAPITOLUL V: „Accesul în profesia de practician în insolvență”

– Secțiunea 1: „Accesul în profesie în baza unui examen”;

– Secțiunea a 2-a: „Accesul în profesie pe bază de cerere”;

– Secțiunea a 3-a: „Accesul în profesie pentru persoanele fizice străine”;

– Secțiunea a 4-a: „Înregistrarea în Registrul formelor de organizare a persoanelor juridice străine”;

 

CAPITOLUL VI: „Pregătirea profesională”;

 

CAPITOLUL VII: „Îndrumătorii de stagiu”;

 

CAPITOLUL VIII: „Registrul formelor de organizare. Conținut, înscriere”;

 

CAPITOLUL IX: „Transformarea formelor de organizare”;

 

CAPITOLUL X: „Înregistrarea în Registrul formelor de organizare”;

 

CAPITOLUL XI: „Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România”;

 

CAPITOLUL XII: „Patrimoniul și veniturile Uniunii”;

 

CAPITOLUL XIII: „Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare”;

 

CAPITOLUL XIV: „Abateri și sancțiuni”;

 

CAPITOLUL XV: „Dispoziții finale”.

 

În plus, Codul de etică profesională și disciplină ale UNPIR prezintă următoarea structură generală:

 

CAPITOLUL I: „Introducere”;

 

CAPITOLUL II: „Principii fundamentale”

– Secțiunea 1: „Independența”;

– Secțiunea a 2-a: „Integritatea morală”;

– Secțiunea a 3-a: „Respectarea secretului profesional”;

– Secțiunea a 4-a: „Conflictul de interese”;

– Secțiunea a 5-a: „Concurența neloială”;

– Secțiunea a 6-a: „Practica anticoncurențială”;

– Secțiunea a 7-a: „Respectarea prevederilor legale”;

– Secțiunea a 8-a: „Competența profesională”;

 

CAPITOLUL III: „Comportamentul profesional”;

 

CAPITOLUL IV: „Etica exercitării profesiei”;

 

CAPITOLUL V: „Relațiile între membrii Uniunii”;

 

CAPITOLUL VI: „Dispoziții finale”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și Codul de etică profesională și disciplină ale UNPIR au fost republicate was last modified: octombrie 31st, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.