Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă – modificat prin Hotărârea nr. 3/2016

Actul modificat Actul modificator Sumar
Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin HCUNPIR nr. 3/2007
(M. Of. nr. 33 din 15 ianuarie 2015; cu modif. și compl. ult.)
Hotărârea nr. 3/2016
(M. Of. nr. 919 din 15 noiembrie 2016)
modifică: art. 13

În M. Of. nr. 919 din 15 noiembrie 2016, a fost publicată Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (HCUNPIR) nr. 3/2016 pentru modificarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolventă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (Statut).

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 13 din Statut (modificat prin Hotărârea nr. 3/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea faptul că asociatul unic din întreprinderea profesională unipersonală cu răspundere limitată, precum și asociatul coordonator al societății profesionale cu răspundere limitată nu pot fi angajați în societățile pe care le coordonează.

Asociatul coordonator poate fi remunerat sau poate primi o indemnizație, dar nu poate fi salarizat.

Asociații care nu au calitatea de asociați coordonatori pot fi angajați cu contract de muncă în propria societate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 dispune următoarele:

Art. 13

(1) Asociatul unic din întreprinderea profesională unipersonală cu răspundere limitată, precum și asociatul coordonator al societății profesionale cu răspundere limitată pot fi angajați în societățile pe care le coordonează.

(2) Asociații care nu au calitatea de asociați coordonatori pot fi angajați cu contract de muncă în propria societate.

(3) Asociatul coordonator al societății profesionale cu răspundere limitată nu poate deține simultan calitatea de asociat în societatea pe care o coordonează și calitatea de angajat sau colaborator în filialele societății-mamă”.

 

Alte prevederi relevante

Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, republicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 15 ianuarie 2015; cu modif. și compl. ult., precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial dându-se textelor o nouă numerotare.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență – modificat prin Hotărârea nr. 3/2016 was last modified: decembrie 16th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.