Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 11/2014 – modificări (HCUNNPR nr. 61/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea CUNNPR nr. 11/2014
(M. Of. nr. 845 din 20 noiembrie 2014)
HCUNNPR nr. 61/2016
(M. Of. nr. 764 din 30 septembrie 2016)
modifică: art. 34
introduce: art. 11 alin. (21)

În M. Of. nr. 764 din 30 septembrie 2016, a fost publicată Hotărârea nr. 61/2016 privind modificarea și completarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 11/2014 (Statut).

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

 

Art. 11 alin. (21) din Statut (modificat prin HCUNNPR nr. 61/2016)

Noua reglementare

La art. 11, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (21) prevede următoarele:

Mandatul Consiliului de administrație începe la data de 1 martie a anului calendaristic în care și-a început mandatul Consiliul Uniunii, dată de la care încetează mandatul vechiului Consiliu de administrație. Camerele Notarilor Publici vor transmite Consiliului Uniunii propunerile pentru membri ai Consiliului de administrație până la data de 31 decembrie a anului calendaristic anterior celui în care aceștia își vor începe mandatul”.

 

Art. 34 din Statut (modificat prin HCUNNPR nr. 61/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 stabilea faptul că corelarea prevederilor prezentului statut cu actele normative ulterioare, privind răspunderea civilă a notarilor publici, cu modificările și completările aduse între congrese de Consiliul de administrație, se aprobă de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, după consultarea camerelor, și se constată de Congres.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 dispune următoarele:

(1) Corelarea prevederilor prezentului statut cu actele normative ulterioare, privind răspunderea civilă a notarilor publici, precum și modificările și completările aduse acestuia se aprobă de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și se supun ratificării în primul Congres.

(2) Mandatul membrilor Consiliului de administrație desemnați pentru legislatura 2012-2016 se prelungește până la data de 1 martie 2018”.

 

Alte prevederi relevante din HCUNNPR nr. 61/2016

Art. III prevede faptul că respectiva hotărâre se comunică tuturor Camerelor Notarilor Publici, Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România și Congresului notarilor publici.

Art. IV stabilește faptul că compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivei hotărâri.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 11/2014 – modificări (HCUNNPR nr. 61/2016) was last modified: noiembrie 24th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.