Stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (H.G. nr. 935/2019)

În M. Of. nr. 1010 din 16 decembrie 2019 a fost publicată H.G. nr. 935/2019 prin care s-a stabilit salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. În continuare, ne vom axa pe analiza dispozițiilor relevante din cadrul acestui act normativ.

Astfel, potrivit art. 1, începând cu 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la valoarea de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră. Este important de precizat că la această valoare nu sunt adăugate sporuri și alte adaosuri.

Totodată, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

În aceeași ordine de idei, art. 2 precizează faptul că toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (H.G. nr. 935/2019) was last modified: ianuarie 22nd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.