Scurte considerații privind promisiunea unilaterală de vânzare sau de cumpărare şi promisiunea bilaterală de vânzare în viziunea Codului civil. Acțiuni în justiție puse la dispoziția părții interesate în cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate prin promisiune

Mai precizăm că potrivit art. 1670 C. civ., în lipsă de stipulație contrară, sumele plătite în temeiul unei promisiuni de vânzare reprezintă un avans din prețul convenit. Așadar, sumele plătite în temeiul promisiunii unilaterale de vânzare sau de cumpărare, precum și sumele plătite în temeiul unei promisiuni bilaterale de vânzare, în lipsă de stipulație contrară, sunt apreciate de legiuitor a reprezenta un avans din prețul convenit de părți.

Potrivit art. 1669 alin. 4 C. civ., în cazul promisiunii unilaterale de cumpărare a unui bun individual determinat, dacă, mai înainte ca promisiunea să fi fost executată, creditorul său înstrăinează bunul ori constituie un drept real asupra acestuia, obligația promitentului se consideră stinsă. Această situație constituie un caz particular de stingere a obligației asumate prin promisiunea unilaterală de cumpărare, fiind vorba despre stingerea obligației asumate de promitentul cumpărător[13].

4. Concluzii

Promisiunea unilaterală de vânzare sau de cumpărare și promisiunea bilaterală de vânzare ridică o serie de probleme practice, în ipoteza neîndeplinirii obligațiilor asumate prin promisiune, motiv care, alături de pronunțarea recentei decizii nr. 23/2017 a ICCJ, ne-a provocat la a analiza tipurile de acțiuni în justiție puse la dispoziția părții interesate. Ne-am oprit așadar asupra celor trei tipuri de acțiuni ce pot fi promovate de partea interesată, respectiv acțiunea având ca obiect pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare, acțiunea în rezoluțiunea promisiunii cu daune-interese și acțiunea având ca obiect acordarea de daune-interese, insistând în principal asupra primeia dintre acestea.

Bibliografie:

  1. Boroi, M.M. Pivniceru, C.A. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T.V. Rădulescu, Fișe de drept civil, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2017;
  2. Moțiu, Contracte speciale, ed. a VI-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015;
  3. Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2013;
  4. Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2014;
  5. Matefi, Sinteze și aplicații de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, București, 2015.

[13] G. Boroi, M.M. Pivniceru, C.A. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T.V. Rădulescu, Fișe de drept civil, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2017, p. 551.
Scurte considerații privind promisiunea unilaterală de vânzare sau de cumpărare și promisiunea bilaterală de vânzare în viziunea Codului civil. Acțiuni în justiție puse la dispoziția părții interesate în cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate prin promisiune was last modified: martie 12th, 2021 by Ioana Nicolae

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Ioana Nicolae

Ioana Nicolae

Este prof. univ. dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Braşov și avocat definitiv în cadrul Baroului Braşov.
A mai scris: