Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere – modificări (Hotărârea CSM nr. 432/2018)

Abstract

  In May 2018, several amendments were brought to the Fiscal Code, as well as to the
Methodological Norms for the application of the Fiscal Code.
Furthermore, other regulations were amended, among which we mention: Law no. 97/2018 on
certain protection measures of the victims of crime, Law no. 254/2013 on the execution of
punishments and custodial measures ordered by the court in criminal proceedings, Framework-law
no. 153/2017 on the remuneration of staff paid from public funds.
Moreover, in May 2018, Law no. 51/1995 for the organization and practice of the lawyer’s
profession was republished in the Official Journal. 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Regulamentul privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător

(M. Of. nr. 329 din 12 aprilie 2006; cu modif. ult.)

Hotărârea Plenului CSM nr. 432/2018

 

(M. Of. nr. 394 din 8 mai 2018)

modifică: art. 15 alin. (3)-(4), art. 17 alin. (4), art. 19 alin. (3), art. 19^1 alin. (4), art. 21 alin. (9);

introduce: art. 17 alin. (5)-(6), art. 21 alin. (10)-(11).

 

În M. Of. nr. 394 din 8 mai 2018, s-a publicat Hotărârea Plenului CSM nr. 432/2018.

Hotărârea Plenului CSM nr. 432/2018 aduce modificări, dar și completări Regulamentului privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător (M. Of. nr. 329 din 12 aprilie 2006; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului regulament:

 

Art. 15 alin. (3)-(4) din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 432/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (3)-(4) prevedeau:

„(3) Judecătorul a cărui delegare se propune susține un interviu în fața Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) În cazul în care se propune delegarea succesivă a aceluiași judecător în aceeași funcție de conducere, susținerea interviului nu mai este necesară, cu excepția cazului în care Secția pentru judecători dispune altfel”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (3)-(4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază necesar, judecătorul a cărui delegare se propune susține un interviu în fața Secției.

(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul în care se propune delegarea succesivă a aceluiași judecător în aceeași funcție de conducere”.

 

Art. 17 alin. (4) din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 432/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (4) prevedeau:

„(4) Dispozițiile art. 15 alin. (3) și alin. (4) și ale art. 16 se aplică în mod corespunzător”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Judecătorul a cărui delegare se propune susține un interviu în fața Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii”.

 

Art. 17 alin. (5)-(6) din Regulament (introduse prin Hotărârea Plenului CSM nr. 432/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17, după alin. (4), se introduc două noi alineate, alin. (5)-(6), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul în care se propune delegarea succesivă a aceluiași judecător în aceeași funcție de conducere, susținerea interviului nu mai este necesară, cu excepția cazului în care Secția pentru judecători dispune altfel.

(6) Dispozițiile art. 16 se aplică în mod corespunzător”.

 

Art. 19 alin. (3) din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 432/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (3) prevedea:

„(3) Judecătorul propus pentru numirea în funcția de președinte de secție va susține în fața Secției pentru

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu care constă în:

a) susținerea planului managerial sub următoarele aspecte:

– prezentarea sintetică a secției pentru a cărei conducere candidează;

– identificarea unor eventuale disfuncții și vulnerabilități, precum și a soluțiilor propuse pentru prevenirea și

înlăturarea acestora;

– propuneri pentru îmbunătățirea activității manageriale a secției pentru a cărei conducere candidează;

– compatibilitatea planului managerial întocmit de candidat cu cel al președintelui instanței, dacă este cazul;

b) verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare, vizând în esență capacitatea de organizare, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativă, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaționare și comunicare;

c) verificarea cunoștințelor specifice funcției pentru care s-a depus candidatura”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază necesar, judecătorul propus pentru numirea în funcția de președinte de secție va susține în fața Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu care constă în:

a) susținerea planului managerial sub următoarele aspecte:

– prezentarea sintetică a secției pentru a cărei conducere candidează;

– identificarea unor eventuale disfuncții și vulnerabilități, precum și a soluțiilor propuse pentru prevenirea și înlăturarea acestora;

– propuneri pentru îmbunătățirea activității manageriale a secției pentru a cărei conducere candidează;

– compatibilitatea planului managerial întocmit de candidat cu cel al președintelui instanței, dacă este cazul;

b) verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare, vizând în esență capacitatea de organizare, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativă, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaționare și comunicare;

c) verificarea cunoștințelor specifice funcției pentru care s-a depus candidatura”.

 

Art. 19^1  alin. (4) din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 432/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19^1 alin. (4) prevedea:

„(4) Candidații vor susține în fața Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu, în condițiile art. 19 alin. (3), care se aplică în mod corespunzător”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19^1 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Candidații vor susține în fața Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu, care constă în:

a) susținerea planului managerial sub următoarele aspecte:

– prezentarea sintetică a instanței sau a secției pentru a cărei conducere candidează;

– identificarea unor eventuale disfuncții și vulnerabilități, precum și a soluțiilor propuse pentru prevenirea și înlăturarea acestora;

– propuneri pentru îmbunătățirea activității manageriale a instanței sau a secției pentru a cărei conducere candidează;

– compatibilitatea planului managerial întocmit de candidat cu cel al președintelui instanței, dacă este cazul;

b) verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare, vizând în esență capacitatea de organizare, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativă, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaționare și comunicare;

c) verificarea cunoștințelor specifice funcției pentru care s-a depus candidatura”.

 

Art. 21  alin. (9) din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 432/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (9) prevedea:

„(9) Prevederile art. 19 alin. (2) – (6) se aplică în mod corespunzător”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(9) Procurorul propus pentru numirea în funcția de conducere vacantă va susține în fața Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu, în condițiile art. 19^1 alin. (4), care se aplică în mod corespunzător”.

 

Art. 21  alin. (10)-(11) din Regulament (introduse prin Hotărârea Plenului CSM nr. 432/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21, după alin. (9), se inroduc două noi alineate, alin. (10)-(11), cu următorul cuprins:

„(10) Membrii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pot adresa candidatului întrebări referitoare la conduita și deontologia profesională, precum și la împrejurări rezultate din cuprinsul propunerii motivate întocmite de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, al recomandării conducătorului direcției ori, după caz, al secției din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv al Direcției Naționale Anticorupție sau al avizului motivat primit din partea colegiului de conducere și pot consulta ultimul raport de evaluare a activității profesionale a candidatului.

(11) Prevederile art. 19 alin. (2), alin. (5) și alin. (6) se aplică în mod corespunzător”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Regulamentul privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere – modificări (Hotărârea CSM nr. 432/2018) was last modified: iulie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.