Regulamentul privind transferul judecătorilor – aprobare (Hotărârea CSM nr. 1347/2019)

Actul publicat în Monitor Sumar
                 Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 1347/2019 pentru aprobarea  aprobarea Regulamentului privind transferul judecătorilor

(M. Of. nr. 769 din 23 septembrie 2019)

 

Se aprobă Regulamentul privind transferul judecătorilor 

 

În M. Of. nr. 769 din 23 septembrie 2019 s-a publicat Hotărârea CSM nr. 1348/2019 1347/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul judecătorilor.

Astfel, prin respectiva hotărâre se aprobă Regulamentul privind transferul judecătorilor.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Regulamentului privind transferul judecătorilor.

 

Prezentare generală

 

Conform art. 1 alin. (1), transferul judecătorilor de la o instanță la altă instanță se aprobă, la cererea celor în cauză, de Secția pentru judecători a CSM, acest transfer neputându-se face la instanțe de nivel superior celor la care judecătorul are dreptul să funcționeze potrivit legii.

Declanșarea sesiunii de transfer se dispune de președintele CMS, iar în scopul informării judecătorilor care intenționează să formuleze cereri de transfer, Direcția resurse umane și organizare publică pe pagina de internet a CSM lista posturilor vacante de la instanțe, precum și a posturilor care urmează a se vacanta și anunțul corespunzător privind declanșarea procedurii de transfer.

Cererile de transfer se depun la CSM cel mai târziu în termen de 5 zile de la data publicării documentelor menționate anterior, iar cererea de transfer va include informații privind specializarea judecătorului și, dacă este cazul, disponibilitatea asumată a acestuia de a activa la instanța la care solicită transferul, în oricare dintre secțiile/completurile la care cerințele acestei instanțe o impun.

CSM solicită avizul consultativ al președintelui instanței de la care se solicită transferul, însoțit de punctul de vedere al președintelui curții de apel în circumscripția căreia se află această instanță. Totodată, CSM va solicita și avizul consultativ motivat al președintelui instanței la care se solicită transferul și punctul de vedere al președintelui curții de apel în circumscripția căreia se află această instanță.

Avizul consultativ va cuprinde mențiuni privind posturile vacante, posturile ocupate și încărcătura pe judecător și pe schemă la instanța de la care, respectiv la care se solicită transferul, precum și situația hotărârilor restante ale judecătorului care solicită transferul. Avizul se transmite, înscris, în termen de cel mult 5 zile de la data solicitării.

Potrivit art. 4, la soluționarea cererilor de transfer ale judecătorilor la alte instanțe vor fi avute în vedere următoarele:

– avizele motivate ale instanțelor implicate și punctul de vedere al curții de apel;

– volumul de activitate al instanței de la care se solicită transferul și la care se solicită transferul, numărul posturilor vacante și al posturilor temporar vacante la instanțele implicate și dificultățile de ocupare a acestora;

– vechimea efectivă în funcția de judecător;

– vechimea la instanța de la care se solicită transferul;

– vechimea în gradul aferent instanței la care se solicită transferul;

– specializarea judecătorului, specializările complementare, vechimea în cadrul secției/completului corespunzătoare/corespunzător specializării;

– disponibilitatea de a activa în secția/completul corespunzătoare/corespunzător specializării postului vacant;

– domiciliul solicitantului;

– distanța dintre domiciliul și sediul instanței la care funcționează judecătorul și posibilitățile reale de navetă, inclusiv timpul afectat acesteia;

– starea de sănătate și situația familială.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Regulamentul privind transferul judecătorilor – aprobare (Hotărârea CSM nr. 1347/2019) was last modified: octombrie 31st, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.