Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor – aprobare (HCSM nr. 1.113/2021)

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
 

Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 1.113/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor

 

(M. Of. nr. 988 din 15 octombrie 2021)

 

Se aprobă Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor.

 

În M. Of. nr. 988 din 15 octombrie 2021 s-a publicat Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 1.113/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor.

Redăm, în cele ce urmează, dispozițiile din respectiva Hotărâre.

Astfel, conform art. 1, se aprobă Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Anexa a fost publicată în M. Of. nr. 988 bis și poate fi accesată aici.

Totodată, art. 2 prevede:

(1) Dacă perioada de evaluare a început înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, și se împlinește după această dată, evaluarea judecătorilor se realizează potrivit Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Dacă perioada de evaluare a început după intrarea în vigoare a Legii nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea judecătorilor se realizează potrivit regulamentului prevăzut la art. 1, ale cărui dispoziții sunt de imediată aplicare. La stabilirea punctajului pentru indicatorul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din acest regulament se va avea în vedere doar activitatea de judecată desfășurată de judecătorul evaluat începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor – aprobare (HCSM nr. 1.113/2021) was last modified: December 21st, 2021 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.