Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare – modificări (Ordinul nr. 172/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare

(M. Of. nr.  1.049 din 11 decembrie 2018)

 

Ordinul nr. 172/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 134/2018

(M. Of. nr. 997 din 11 decembrie 2019)

– modifică: art. 4 alin. (4) lit. b), art. 40 alin. (1)art. 64 alin. (3) lit. a).

 

 

În M. Of. nr. 997 din data de 11 decembrie 2019 s-a publicat Ordinul nr. 172/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 134/2018.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare.

 

Art. 4 alin. (4) lit. b) din Regulament (modificat prin Ordinul nr. 172/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (4) lit. b) prevedea următoarele aspecte:

b) Serviciul secretariat și relații publice, având indicativul „S”, care îndeplinește atribuții privind lucrările de registratură și secretariat, repartizarea aleatorie a lucrărilor de inspecție, comunicarea și informarea publică, relația cu mass-media și relațiile internaționale; în cadrul serviciului funcționează Biroul registratură și secretariat, precum și Compartimentul de informare publică și relații internaționale;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (4) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

b) Serviciul secretariat și relații publice, având indicativul «P», care îndeplinește atribuții privind lucrările de registratură și secretariat, repartizarea aleatorie a lucrărilor de inspecție, comunicarea și informarea publică, relația cu mass-media și relațiile internaționale; în cadrul serviciului funcționează Biroul registratură și secretariat, precum și Compartimentul de informare publică și relații internaționale;

 

 

Art. 40 alin. (1) din Regulament (modificat prin Ordinul nr. 172/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

(1) Candidatul declarat admis se numește în funcția pentru care a candidat, prin ordin al inspectorului-șef, pentru un mandat care încetează la încetarea mandatului inspectorului-șef.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 40 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Candidatul declarat admis se numește în funcția pentru care a candidat, prin ordin al inspectorului-șef.

 

 

Art. 64 alin. (3) lit. a) din Regulament (modificat prin Ordinul nr. 172/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 64 alin. (3) lit. a) prevedea următoarele aspecte:

a) numărul de ordine, care reprezintă numărul de înregistrare a pozițiilor deschise în registru; numărul de ordine se atribuie în ordinea datei înregistrării și a numărului prevăzut la alin. (2) lit. a); numerotarea pozițiilor se face continuu, în ordine crescătoare, începând cu numărul 1;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 64 alin. (3) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

a) numărul de ordine, care reprezintă numărul de înregistrare a pozițiilor deschise în registru; acesta se atribuie în ordinea datei primirii corespondenței; numerotarea pozițiilor se face continuu, în ordine crescătoare, începând cu numărul 1;

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare – modificări (Ordinul nr. 172/2019) was last modified: ianuarie 22nd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.