Regulamentul de ordine interioară al parchetelor – aprobare (Hotărârea CSM nr. 947/2019)

Actul normativ Sumar
Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 947 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor

(M. Of. nr. 1004 din data de 13 decembrie 2019)

Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, prevăzut în anexă.

 

 

 

În M. Of. nr. 1004 din data de 13 decembrie 2019 a fost publicată Hotărârea CSM nr. 947 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.

Astfel, prin respectiva hotărâre se aprobă Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.

 

Structura

 

Titlul I („Dispoziții generale”);

Titlul II („Ierarhia funcțiilor din cadrul Ministerului Public”);

– Titlul III („Organizarea și funcționarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”);

– Cap. I („Structura și conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”);

– Cap. II („Secția de urmărire penală și criminalistică”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Secției de urmărire penală și criminalistică”);

Secț. a 2-a („Serviciul de urmărire penală”);

Secț. a 3-a („Serviciul pentru coordonarea activității Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală”);

Secț. a 3-a („Serviciul tehnic”);

– Cap. III („Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție”);

– Cap. IV („Secția judiciară”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Secției judiciare”);

Secț. a 2-a („Serviciul judiciar penal”);

Secț. a 3-a („Serviciul judiciar civil”);

– Cap. V („Secția de resurse umane și documentare”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Secției de resurse umane și documentare”);

Secț. a 2-a („Serviciul de documentare și statistică judiciară”);

Secț. a 3-a („Serviciul de organizare și resurse umane”);

Secț. a 4-a („Serviciul de registratură generală, grefă, arhivă și relații cu publicul”);

– Cap. VI („Secția parchetelor militare”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Secției parchetelor militare”);

Secț. a 2-a („Serviciul de urmărire penală și judiciar”);

Secț. a 3-a („Serviciul de cooperare judiciară și criminalistică”);

Secț. a 5-a („Compartimentul de documente clasificate”);

– Cap. VII („Serviciul de îndrumare și control”);

– Cap. VIII („Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe”);

– Cap. IX („Serviciul de documente clasificate”);

– Cap. X („Serviciul de tehnologia informației”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Serviciului de tehnologia informației”);

Secț. a 2-a („Compartimentul de aplicații software”);

Secț. a 3-a („Compartimentul de resurse hardware și comunicații”);

– Cap. XI („Biroul de informare și relații publice”);

– Cap. XII („Biroul juridic”);

– Cap. XIII („Departamentul economico-financiar și administrativ”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Departamentului economico-financiar și administrativ”);

Secț. a 2-a („Serviciul financiar, salarizare, contabilitate și angajamente bugetare”);

Secț. a 3-a („Serviciul buget și control financiar preventiv propriu”);

Secț. a 4-a („Serviciul de investiții și achiziții publice”);

Secț. a 5-a („Serviciul administrativ, întreținere-deservire și transport”);

Secț. a 6-a („Compartimentul intern de prevenire și protecție”);

– Cap. XIV („Direcția de audit public intern”);

– Cap. XV („Unitatea de management al proiectelor”);

– Titlul IV („Organizarea și funcționarea parchetelor de pe lângă curțile de apel, tribunale, tribunale specializate pentru minori și familie și judecătorii”);

Cap. I („Parchetele de pe lângă curțile de apel”);

Secț. 1 („Structura și conducerea parchetelor de pe lângă curțile de apel”);

Secț. a 2-a („Secția de urmărire penală”);

Secț. a 3-a („Secția judiciară”);

Secț. a 4-a („Secția de proceduri speciale”);

Secț. a 5-a („Departamentul economico-financiar și administrativ”);

Cap. II („Parchetele de pe lângă tribunale”);

Secț. 1 („Structura și conducerea parchetelor de pe lângă tribunale”);

Secț. a 2-a („Secția de urmărire penală”);

Secț. a 3-a („Secția judiciară”);

Secț. a 4-a („Secția de supraveghere a urmăririi penale”);

Secț. a 5-a („Departamentul economico-financiar și administrativ”);

Secț. a 5-a („Parchetele de pe lângă tribunalele specializate pentru minori și familie”);

Cap. III („Parchetele de pe lângă judecătorii”);

Secț. 1 („Conducerea parchetelor de pe lângă judecătorii și atribuțiile acesteia”);

Secț. a 2-a („Atribuțiile parchetelor de pe lângă judecătorii”);

– Titlul V („Organizarea și funcționarea parchetelor militare”);

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militarăm de Apel București”);

Secț. a 2-a („Secția de urmărire penală”);

Secț. a 3-a („Secția judiciară”);

Secț. a 4-a („Compartimentul de documente clasificate”);

Cap. III („Parchetele militare de pe lângă tribunalele militare”);

Secț. 1 („Structura și conducerea parchetelor militare de pe lângă tribunalele militare”);

Secț. a 2-a („Secția de urmărire penală”);

Secț. a 3-a („Secția judiciară”);

Secț. a 4-a („Birourile teritoriale”);

Secț. a 5-a („Compartimentul de documente clasificate”);

– Titlul VI („Colegiile de conducere și adunările generale ale procurorilor”);

Cap. I („Colegiile de conducere”);

Cap. II („Adunările generale ale procurorilor”);

– Titlul VII („Organizarea, funcționarea și atribuțiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor”);

Cap. I („Atribuțiile funcțiilor administrative”);

Cap. II („Registratura, grefa, arhiva și documentarea juridică”);

Secț. 1 („Dispoziții generale”);

Secț. a 2-a („Registratura”);

Secț. a 3-a („Dispoziții speciale privind primirea, înregistrarea și circulația lucrărilor la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”);

Secț. a 4-a („Grefa”);

Secț. a 5-a („Arhiva. Evidența, selectarea, mișcarea și casarea în condițiile legii a documentelor păstrare în arhivă”);

Secț. a 6-a („Evidența activității parchetului”);

Secț. a 7-a („Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat și evidența punerii în executare a ordonanțelor prin care s-a dispus plata de cheltuieli judiciare și amenzi judiciare”);

Secț. a 8-a („Gestionarea corpurilor delicte și a valorilor”);

Secț. a 9-a („Dactilografierea sau tehnoredactarea lucrărilor întocmite în cadrul sectoarelor de activitate”);

Secț. a 10-a („Organizarea activității de documentare juridică”);

– Titlul VIII („Compartimentul de protecție a muncii și comitetul de securitate și sănătate în muncă”);

– Titlul IX („Reguli de desfășurare a activității”);

– Titlul X („Dispoziții finale”).

 

Prezentare generală

 

Conform art. 1, Ministerul Public este parte componentă a autorității judecătorești, atribuțiile sale fiind prevăzute în Constituția României, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și în alte acte normative. Astfel, în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Atribuțiile Ministerului Public se exercită prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii.

De asemenea, în ceea ce privește structura Ministerului, acesta este compus din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale, parchetele de pe lângă tribunalele specializate pentru minori și familie, parchetele de pe lângă judecătorii și parchetele militare.

Pe de altă parte, parchetele militare sunt organizate astfel: Secția parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București și parchetele militare de pe lângă tribunalele militare.

În ceea ce privește categoriile de personal care funcționează în cadrul parchetelor, amintim următoarele: procurori; personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personal auxiliar de specialitate, personal conex, funcționari publici, personal contractual, personal militar în cadrul parchetelor militare și ofițeri și agenți de poliție judiciară.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Regulamentul de ordine interioară al parchetelor – aprobare (Hotărârea CSM nr. 947/2019) was last modified: ianuarie 22nd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.