Prorogarea unor termene, precum şi instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Codul de procedură civilă (O.U.G. nr. 95/2016)

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
O.U.G. nr. 95/2016
(M. Of. nr. 1009 din 15 decembrie 2016)
Termenele prevăzute la art. XII alin. (1), art. XIII teza I, art. XVIII alin. (1) și art. XIX alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în M. Of. nr. 89 din 12 februarie 2013, cu modif. ult., se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019.

În M. Of. nr. 1009 din 15 decembrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe de urgență.

Art. I din O.U.G. nr. 95/2016

Art. I stabilește faptul că termenele prevăzute la art. XII alin. (1), art. XIII teza I, art. XVIII alin. (1) și art. XIX alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în M. Of. nr. 89 din 12 februarie 2013, cu modif. ult., se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019.

De asemenea, dispozițiile art. XII alin. (2), art. XIV – XVII, art. XVIII alin. (2) și art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013, cu modificările ulterioare, se aplică și proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017 și până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

 

Art. II din O.U.G. nr. 95/2016

Art. II prevede faptul că până la data de 31 martie 2017, președinții instanțelor judecătorești vor estima necesarul de spații pentru aplicarea, la data prevăzută la art. I, a dispozițiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, privitoare la cercetarea procesului și, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu, precum și sumele necesare asigurării acestora, inclusiv pentru dotările necesare.

Până la data de 31 martie 2017, președinții instanțelor judecătorești propun, ținând seama de necesitatea realizării spațiilor prevăzute la alin. (1) până la data de 31 decembrie 2018, precum și a asigurării eficienței și a rezonabilității costurilor, modalitățile concrete de asigurare a acestor spații, cum ar fi reamenajarea sau efectuarea de lucrări de extindere a actualelor imobile, identificarea și alocarea, în condițiile legii, a imobilelor necesare funcționării instanțelor judecătorești și amenajarea corespunzătoare a acestora, precum și, dacă niciuna dintre acestea nu este posibilă, construcția de noi sedii. Propunerile formulate vor ține seama de numărul estimativ de procese de competența instanței respective, numărul judecătorilor care funcționează în cadrul acelei instanțe, infrastructura existentă la nivelul instanței respective și altele asemenea.

Datele se transmit curților de apel, care le centralizează și le comunică Ministerului Justiției până la data de 30 aprilie 2017.

Până la data de 30 iunie 2017, Ministerul Justiției analizează datele transmise de curțile de apel, întocmește și supune Guvernului spre adoptare, prin hotărâre, planul de acțiune cuprinzând necesarul de spații și limitele minime și maxime pentru acestea, etapele de realizare, sumele necesare implementării soluțiilor identificate, precum și modalitatea de asigurare, la nivelul Ministerului Justiției, a personalului necesar punerii în aplicare a acestuia.

De asemenea, în vederea punerii în aplicare a planului de acțiune, Ministerul Justiției întreprinde demersurile pentru asigurarea, conform art. 138 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a spațiilor necesare bunei funcționări a instanțelor judecătorești de către Guvern, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, și propune sumele necesare care vor fi alocate, în condițiile legii, de la bugetul de stat.

Ministerul Justiției monitorizează punerea în aplicare a planului de acțiune prevăzut la alin. (4) și informează Guvernul cu privire la stadiul punerii sale în aplicare, până la data de 31 decembrie 2017, precum și, trimestrial, în cursul anului 2018.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Prorogarea unor termene, precum și instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Codul de procedură civilă (O.U.G. nr. 95/2016) was last modified: ianuarie 17th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.