Procesul lui Iisus, cel mai important proces din istorie

Abstract

The trial of Jesus, the most important trial in history

In this article, the author presents the judicial significations of the trial of Jesus.

From the structure and content of this article, commentaries are revealed on the thesis of the judicial trial of Jesus, as it is presented in the essay „Life of Jesus” (G.W.F. Hegel).

In closing, the author makes short reflections with regard to the judgement made by Pontius Pilate.

 Keywords: judicial trial; roman trial; judicial significations.

În fiecare an, în preajma Sfintelor Paști, gândul ne poartă, aproape involuntar, pe noi, juriștii, spre procesul lui Iisus și semnificațiile sale juridice.

Unul crucial pentru întreaga omenire, întrucât pentru credincioși deschide calea învierii și a mântuirii, iar, în urma nedreptăților îndurate, Iisus devine prototipul condamnatului inocent, și procesul său, cea mai mare eroare judiciară din istorie. Pentru 2015, în ciuda diferitelor încercări de a răstălmăci natura și semnificațiile evenimentului judiciar de acum aproape 2000 de ani (numindu-l fie o condamnare fără judecată, fie, chiar, o simplă execuție!), readucem în atenție una din contribuțiile de prestigiu la elucidarea acestei eterne probleme.

O perspectivă clasică asupra Procesului lui Iisus, în care relatările pertinente ale celor patru evanghelii canonice, în frunte cu cea după Ioan, sunt interpretate din punct de vedere juridic, ne-o oferă, fără îndoială, G.W.F. Hegel, în lucrarea sa Viața lui Iisus (1795). Construind figura unui Hristos „sustrasă oricărei dimensiuni de miraculos și de supranatural”, autorul Principiilor filosofiei dreptului optează pentru teza unui proces judiciar, marcat de o dispută pe teme de drept religios (ebraic) și drept roman (laic), având ca promotori pe „pârâșii” evrei, reprezentând căpeteniile Templului, și, respectiv, autoritatea romană, prefectul Ponțiu Pilat, de rezolvat ca problemă de drept „substanțial”. Astfel, avem de-a face cu convertirea crimei religioase de blasfemie într-una profană, cea de lezmajestate, în cadrul unei proceduri mai puțin formale (extra ordinem), aflată în totalitate la aprecierea magistratului. Perspectiva de proces judiciar, de judecată propriu-zisă și de sentință este bine conturată și deschis afirmată; abia fiind sesizat oficiul de către reprezentanții căpeteniilor iudaice și aflând despre natura religioasă a cazului, prima reacție a lui Pilat este de a le spune acestora să-l judece ei, conform legilor și procedurilor specifice. Numai după insistențele lor și convertirea acuzației de blasfemie în cea de ofensă adusă împăratului, magistratul acceptă învestirea sa oficială. De asemenea, derularea ostilităților judiciare respectă un minimum de repere procedurale, căutându-se audierea acuzatului, și are loc o judecată, realizată de către „un tribunal”, chiar dacă, pe fond, este vorba de o cedare la presiunea mulțimilor.

În fine, referindu-se atât la versetul „Pilat încheie solemn ședința și îi puse să-L ia pe Iisus …”, cât și la celebra întrebare retorică a lui Pilat: „Ce este adevărul?”, Hegel reproduce versurile lui F.G. Klopstock, dând o caracterizare exactă a faptelor: „cu mina unui magistrat/care, fiind miop, condamnă, fără a cunoaște gravitatea cauzei” (Messias, Cântul VII, verset 254-256) și comentează: „[…] îl credea pe Iisus ca fiind, fără îndoială, un exaltat gata să se sacrifice în numele unui cuvânt care, pentru el, nu avea nicio semnificație; și considera cauza ca fiind exclusiv de competența autorității religioase evreiești, fără a fi nici infracțiune, conform legii cetății, și fără a prezenta niciun risc pentru siguranța statului”.

În orice caz, indiferent de versiunea acceptată – ratificare a unei hotărâri a instanței religioase iudaice, a Sinedriului, ori una proprie –, Pilat a efectuat o judecată romană, în baza căreia s-a decis și executat răstignirea.

Această viziune hegeliană asupra procesului lui Iisus din, cel mai probabil, vineri, 7 aprilie anul 30 e.n., își păstrează și astăzi valabilitatea, noile interpretări serioase nefăcând altceva decât să ofere unghiuri diverse de abordare a aceluiași adevăr.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Procesul lui Iisus, cel mai important proces din istorie was last modified: mai 18th, 2015 by Mircea Duțu

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Căutare

Arhiva Revista