Neconstituţionalitate: Art. 5 („Reglementări ANRE”) alin. (7) O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE

Despre

  • M. Of. nr. 315 din 8 martie 2015
  • D.C.C. nr. 136/2015
  • Excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 („Reglementări ANRE”) alin. (7) din O.U.G. nr. 33/2007 - organizarea şi funcţionarea ANRE
D.C.C. Actul normativ Articol
D.C.C. nr. 136/2015
(M. Of. nr. 315 din 8 mai 2015) – neconstituțional
O.U.G. nr. 33/2007
(M. Of. nr. 337 din 18 mai 2007)
Art. 5 alin. (7)


 
În M. Of. nr. 315 din 8 mai 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 136/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 („Reglementări ANRE”) alin. (7) din O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (M. Of. nr. 337 din 18 mai 2007).
 
Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 5 alin. (7) din O.U.G. nr. 33/2007 prevede: „Ordinele și deciziile emise de președinte în exercitarea atribuțiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părților interesate”.
 

D.C.C. nr. 136/2015

Prin Decizia nr. 136/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de CET Govora – S.A. din Râmnicu Vâlcea în Dosarul nr. 2.487/2/2014 al Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și a constatat că prevederile art. 5 alin. (7) din O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea ANRE, prin care se stabilește un termen pentru atacarea în contencios administrativ a actelor administrative cu caracter normativ emise de președintele ANRE în exercitarea atribuțiilor sale, sunt neconstituționale.

Neconstituționalitate: Art. 5 („Reglementări ANRE”) alin. (7) O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea ANRE was last modified: iunie 8th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.