Organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini – modificări (OME nr. 5720/2022)

Actul modificat

Actul modificator Preambul Sumar
OMENCS nr. 6156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini

(M. Of. nr. 9 din 5 ianuarie 2017, cu modif. și compl. ult.)

OME nr. 5720/2022 pentru modificarea OMENCS nr. 6156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini

(M. Of. nr. 981 din 10 octombrie 2022)

 

În conformitate cu:

– art. 3 și art. 192 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

– O.U.G. nr. 75/2005;

– OMENCS nr. 3.855/2016;

– OMENCS nr. 3.775/2016;

– art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021.

– modifică: art. 4 alin. (1), anexa.

În M. Of. nr. 981 din 10 octombrie 2022 s-a publicat OME nr. 5720/2022 pentru modificarea OMENCS nr. 6156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini. 

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivului ordin.

Art. 4 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Instituțiile de învățământ superior organizatoare, în anul universitar 2021-2022, ale anului pregătitor de limba română sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, la articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Instituțiile de învățământ superior organizatoare, în anul universitar 2022-2023, ale anului pregătitor de limba română sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Anexa

Noua reglementare

Anexa, care cuprinde lista instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor de limbă română, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin și care are următorul conținut:

Nr. crt. Universitatea Domeniile fundamentale Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați
1. Universitatea Politehnica din București 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

80
2. Universitatea Tehnică de Construcții din București 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

100
3. Universitatea din București 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

6. Știința sportului și educației fizice

300
4. Academia de Studii Economice din București 1. Științe sociale

2. Științe biologice și biomedicale

3. Științe inginerești

75
5. Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 1. Matematică și științele naturii

2. Științe biologice și biomedicale

3. Științe inginerești

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

6. Știința sportului și educației fizice

100
6. Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe sociale

4. Științe umaniste și arte

5. Știința sportului și educației fizice

6. Științe biologice și biomedicale

50
7. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

6. Știința sportului și educației fizice

50
8. Universitatea “Transilvania” din Brașov 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

6. Știința sportului și educației fizice

150
9. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

50
10. Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

6. Știința sportului și educației fizice

200
11. Universitatea “Ovidius” din Constanța 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

6. Știința sportului și educației fizice

90
12. Universitatea din Craiova 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

6. Știința sportului și educației fizice

150
13. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe sociale

4. Științe umaniste și arte

5. Științe biologice și biomedicale

6. Știința sportului și educației fizice

150
14. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

6. Știința sportului și educației fizice

90
15. Universitatea din Oradea 1. Științe biologice și biomedicale

2. Științe sociale

3. Științe umaniste și arte

4. Științe inginerești

50
16. Universitatea din Petroșani 1. Științe inginerești

2. Științe sociale

25
17. Universitatea din Pitești 1. Științe inginerești

2. Științe biologice și biomedicale

3. Științe sociale

4. Științe umaniste și arte

150
18. Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiești 1. Științe inginerești

2. Științe sociale

3. Științe umaniste și arte

75
19. Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

60
20. Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

6. Știința sportului și educației fizice

300
21. Universitatea “Valahia” din Târgoviște 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe sociale

4. Științe umaniste și arte

5. Știința sportului și educației fizice

50
22. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

50
23. Universitatea de Vest din Timișoara 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

6. Știința sportului și educației fizice

150
24. Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” din București 1. Matematică și științele naturii

2. Științe inginerești

3. Științe biologice și biomedicale

4. Științe sociale

5. Științe umaniste și arte

6. Știința sportului și educației fizice

100
25. Universitatea “Titu Maiorescu” din București 1. Matematică și științele naturii

2. Științe sociale

3. Științe biologice și biomedicale

100
26. Universitatea Româno-Americană din București 1. Științe inginerești

2. Științe biologice și biomedicale

3. Științe sociale

75
27. Universitatea “Spiru Haret” din București 1. Matematică și științele naturii

2. Științe biologice și biomedicale

3. Științe sociale

4. Științe umaniste și arte

5. Știința sportului și educației fizice

50
DOWNLOAD FULL ARTICLE
Organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini – modificări (OME nr. 5720/2022) was last modified: December 5th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.