OMFP nr. 1.099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
OMFP nr. 1.099/2016
(M. Of. nr. 577 din 29 iulie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Criterii de stabilire a rezidenței persoanei fizice, potrivit convenției de evitare a dublei impuneri”)
Cap. III („Sosirea pe teritoriul României a persoanei fizice nerezidente”)
Cap. IV („Plecarea de pe teritoriul României a persoanelor fizice rezidente și nerezidente”)
Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În M. Of. nr. 577 din 29 iulie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 1.099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice.

În continuare, vom prezenta structura respectivului ordin.

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Criterii de stabilire a rezidenței persoanei fizice, potrivit convenției de evitare a dublei impuneri”)

Cap. III („Sosirea pe teritoriul României a persoanei fizice nerezidente”)

Cap. IV („Plecarea de pe teritoriul României a persoanelor fizice rezidente și nerezidente”)

Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Vom prezenta, în continuare, câteva dintre dispozițiile respectivului ordin.

Cap. I („Dispoziții generale”) din OMFP nr. 1.099/2016

Cap. I prevede faptul că se aprobă formularistica elaborată pentru aplicarea prevederilor art. 7, 59 și 230 din Codul fiscal; cu modif. și compl. ult., denumită în continuare Codul fiscal, și ale convențiilor de evitare a dublei impuneri, prevăzută în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din respectivul ordin, după cum urmează:

a) „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” (anexa nr. 1);

b) „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” (anexa nr. 2);

c) „Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și …………………, de către persoana fizică sosită în România și care are o ședere mai mare de 183 de zile” (anexa nr. 3);

d) „Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și …………………….., de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile” (anexa nr. 4). Sunt prevăzute, de asemenea, și subiectele cărora li se adresează respectivele declarații și notificări.

Cap. II („Criterii de stabilire a rezidenței persoanei fizice, potrivit convenției de evitare a dublei impuneri”) din OMFP nr. 1.099/2016

Cap. II dispune asupra criteriilor după care se stabilește rezidența persoanei fizice. Dacă o persoană fizică este considerată rezidentă atât în România, cât și într-un stat semnatar al convenției de evitare a dublei impuneri, rezidența persoanei fizice se stabilește după cum urmează:

a) persoana fizică este considerată rezidentă numai a statului în care are domiciliul, respectiv locuința permanentă aflată la dispoziția sa. O locuință se consideră permanentă dacă este proprietatea personală a persoanei fizice, dacă aceasta este închiriată de persoana respectivă sau dacă rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa;

b) dacă aceasta deține o locuință permanentă aflată la dispoziția sa în ambele state, persoana este considerată rezidentă numai a statului în care își are centrul intereselor vitale, respectiv în statul cu care relațiile sale personale și economice sunt mai apropiate. În analiza relațiilor personale se acordă atenție familiei soțului/soției, copilului/copiilor, persoanelor aflate în întreținerea persoanei fizice și care sosesc în România împreună cu aceasta, calitatea de membru într-o organizație caritabilă, religioasă, participarea la activități culturale sau de altă natură. În analiza relațiilor economice se acordă atenție dacă persoana este angajat al unui angajator român, dacă este implicată într-o activitate de afaceri în România, dacă deține proprietăți imobiliare în România, conturi la bănci în România, carduri de credit/debit la bănci în România. Dacă o persoană fizică deține o locuință într-un stat semnatar al unei convenții de evitare a dublei impuneri încheiate cu România și deține la dispoziția sa și o locuință în România în timp ce o păstrează pe prima, faptul că păstrează prima locuință în statul în care a locuit preponderent, unde a muncit și unde se află familia sa și toate proprietățile sale poate, împreună cu alte elemente, să demonstreze că persoana în cauză și-a păstrat centrul intereselor vitale în celălalt stat, și nu în România. Același criteriu de stabilire a centrului intereselor vitale este folosit în mod corespunzător și pentru persoanele fizice rezidente care părăsesc România;

c) dacă nu poate fi determinat statul în care persoana are centrul intereselor vitale sau dacă respectiva persoană nu deține o locuință permanentă aflată la dispoziția sa în niciunul dintre state, se consideră că este rezidentă a statului în care aceasta locuiește frecvent. Astfel, se vor avea în vedere șederile pe care le are persoana respectivă în toate locurile din același stat;

d) dacă persoana locuiește în mod obișnuit în ambele state sau nu locuiește în niciunul dintre ele, se va considera că persoana respectivă este rezidentă a statului a cărui naționalitate/cetățenie o are;

e) dacă persoana are naționalitatea/cetățenia ambelor state sau nu are naționalitatea/cetățenia niciunuia dintre ele, autoritățile competente ale statelor contractante vor rezolva această problemă pe cale amiabilă la nivelul acestora, potrivit articolului „Procedura amiabilă” din convenția de evitare a dublei impuneri.

Cap. III („Sosirea pe teritoriul României a persoanei fizice nerezidente”) din OMFP nr. 1.099/2016

Cap. III stabilește elementele care atestă rezidența în România, potrivit Codului fiscal, precum și alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenței, prevede, de asemenea, modul de stabilire a rezidenței de către organul fiscal central competent la sosirea persoanei fizice în România.

Cap. IV („Plecarea de pe teritoriul României a persoanelor fizice rezidente și nerezidente”) din OMFP nr. 1.099/2016

Cap. IV prevede elementele care atestă rezidența în România sau în statul străin, potrivit convenției de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal, după caz, precum și modul de stabilire a rezidenței de către organul fiscal central competent la momentul plecării persoanelor fizice din România.

Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”) din OMFP nr. 1.099/2016

Cap. V dispune faptul că persoanele fizice nerezidente sosite în România înainte de 1 ianuarie 2014 și care solicită eliberarea „Certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și …… , pentru persoane fizice rezidente în România” au obligația completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, prevăzut la art. 1 lit. a), și totodată să facă dovada plății impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru categoriile de venituri supuse impozitului în România.

Formularistica prevăzută la art. 1 poate fi adaptată în funcție de situația concretă a contribuabilului.

De asemenea, Direcția generală de legislație cod fiscal și reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Alte prevederi relevante din OMFP nr. 1.099/2016

La data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența fiscală în România a persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial nr. 73 din 30 ianuarie 2012.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

OMFP nr. 1.099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice was last modified: septembrie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.