OPANAF nr. 2778/2020 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia – publicare (M. Of. nr. 565/29.06.2020)

Actul publicat în Monitor Sumar
Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 2778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia

(M. Of. nr. 565 din 29 iunie 2020)

 

Respectivul act normativ reglementează  competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia.

 

În M. Of. nr. 565 din 29 iunie 2020 s-a publicat OPANAF nr. 2778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia.

Astfel, prin respectivul act normativ se stabilește competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale OPANAF nr. 2778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia.

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1, pe întregul teritoriu al țării, activitățile preliminare verificării situației fiscale personale sunt exercitate de către Direcția generală control venituri persoane fizice. De asemenea, verificarea situației fiscale personale se exercită de către Direcția generală control venituri persoane fizice și de către serviciile de verificări fiscale din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice. Pe de altă parte, Direcția generală control venituri persoane fizice și de serviciile de verificări fiscale din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice au competență de exercitare a verificării situației fiscale personale pe întregul teritoriu al țării.

Conform prevederilor art. 4, coordonarea metodologică a activității de verificare a situației fiscale personale, efectuată pe întregul teritoriu al țării, se realizează de către Direcția generală control venituri persoane fizice.

Acțiunile de verificare a situației fiscale personale cuprinse în programul de activitate al Direcției generale control venituri persoane fizice – Direcția persoane fizice cu risc fiscal se încheie de către serviciile de verificări fiscale din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice care au preluat activitatea și personalul. Totodată, Direcția generală control venituri persoane fizice șidirecțiile generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Potrivit art. 5, la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă OPANAF nr. 3.695/2015 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
OPANAF nr. 2778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia – publicare (M. Of. nr. 565/29.06.2020) was last modified: September 17th, 2020 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.