OMS/OMAI nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor – completare (OMS/OMAI nr. 2.024/147/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Ordinului ministrului Sănătății (OMS) și al ministrului Afacerilor Interne (OMAI) nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

 

(M. Of. nr. 435 din 22 mai 2020; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Ordinului ministrului Sănătății (OMS) și al ministrului Afacerilor Interne (OMAI) nr. 2.024/147/2021 pentru completarea OMS/OMAI nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

 

(M. Of. nr. 955 din 6 octombrie 2021)

 

 – introduce: art. 1^2.

 

În M. Of. nr. 955 din 6 octombrie 2021 s-a publicat Ordinului ministrului Sănătății (OMS) și al ministrului Afacerilor Interne (OMAI) nr. 2.024/147/2021 pentru completarea OMS/OMAI nr. 874/81/2020privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.

Redăm, în continuare, completarea adusă prin prezentul Ordin.

Art. 1^2

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 1^1 se introduce un nou articol, art. 1^2, cu următorul cuprins:

„Art. 1^2

În localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc. Alte excepții se pot stabili, la propunerea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, prin hotărâri ale comitetelor județene, respectiv al municipiului București pentru situații de urgență.”

DOWNLOAD FULL ARTICLE
OMS/OMAI nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor – completare (OMS/OMAI nr. 2.024/147/2021) was last modified: December 21st, 2021 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.