O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal – modificări (Legea nr. 327/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.G. nr. 39/2015
(M. Of. nr. 655 din 31 august 2015)
Legea nr. 327/2015 (M. Of. nr. 937 din 18 decembrie 2015) modifică art. 5 alin. (3)

 

În M. Of. nr. 937 din 18 decembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 327/2015 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (M. Of. nr. 655 din 31 august 2015).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă O.G. nr. 39/2015 prin Legea nr. 327/2015:

 

Art. 5 alin. (3) O.G. nr. 39/2015 (modificată prin Legea nr. 327/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (3) prevede faptul că organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 și să aplice sancțiuni au obligația ca, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancționează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) prevede: „Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 și să aplice sancțiuni au obligația ca, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancționează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat”.

 

 

Alte prevederi ale Legii nr. 327/2015

Potrivit art. II, faptele sancționate contravențional cu avertisment, care sunt înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor la data intrării în vigoare a respectivei legi, se scot din evidență începând cu această dată.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal – modificări (Legea nr. 327/2015) was last modified: februarie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.