RIL: Art. 17 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (M. Of. nr. 199/25.03.2015)

Despre

  • M. Of. nr. 199 din 25 martie 2015
  • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 6/2015
  • Art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Decizia Actul normativ Articol
Decizia ÎCCJ (Complet RIL)
nr. 6/2015

(M. Of. nr. 199 din 25 martie 2015)
O.G. nr. 2/2001
(M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001;
cu modif. ult.)
Art. 17

În M. Of. nr. 199 din 25 martie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 6/2015 referitoare la recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea dispozițiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 (M. Of. nr. 268 din 22 aprilie 2002) și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (rep. M. Of. nr. 316 din 30 aprilie 2014) din punctul de vedere al semnăturii agentului constatator necesare legalității procesului-verbal de contravenție, pentru contravențiile sancționate de O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (M. Of. nr. 82 din 1 februarie 2002; c modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002 (M. Of. nr. 468 din 1 iulie 2002).

Examenul jurisprudențial

Prin recursul în interesul legii se arată că, în practica judiciară, nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor sus-menționate.

 

Soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești

1. Într-o orientare jurisprudențială s-a reținut că lipsa semnăturii olografe a agentului constatator, în speță Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., atrage nulitatea procesului-verbal de contravenție încheiat pentru constatarea contravențiilor reglementate de O.G. nr. 15/2002.

2. Într-o altă orientare jurisprudențială, instanțele au apreciat că existența semnăturii electronice a agentului constatator, iar nu a celei olografe, nu este de natură să atragă nulitatea procesului-verbal de contravenție.

 

Opinia Avocatului Poporului

Avocatului Poporului și-a exprimat opinia în sensul că semnătura electronică a agentului constatator, în speță Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., este de natură să atragă nulitatea procesului-verbal de contravenție încheiat pentru constatarea contravențiilor la O.G. nr. 15/2002.

 

Opinia procurorului general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ

Potrivit opiniei procurorului general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, prima orientare jurisprudențială este în litera și în spiritul legii.

 

Raportul asupra recursului în interesul legii

Prin raportul asupra recursului în interesul legii, întocmit de judecătorii-raportori, au fost propuse soluția de admitere a recursului în interesul legii și pronunțarea unei decizii în sensul că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001, raportate la dispozițiile art. 4 pct. 1-4 și art. 7 din Legea nr. 455/2001, procesele-verbale de constatare și sancționare a contravenției prevăzute de art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002, încheiate potrivit art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3) din aceeași ordonanță a Guvernului, transmise persoanelor sancționate contravențional, pe suport hârtie, sunt lovite de nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator.

 

Textul care face obiectul recursului în interesul legii

Art. 17 O.G. nr. 2/2001: „Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu”.

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 6/2015

Prin Decizia nr. 6/2015, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului și, în consecință, a stabilit că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 4 pct. 1-4 și art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, prevăzute de art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, încheiate potrivit art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3) din acest act normativ, transmise persoanelor sancționate contravențional pe suport hârtie, sunt lovite de nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

RIL: Art. 17 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (M. Of. nr. 199/25.03.2015) was last modified: mai 18th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Căutare

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.