O.U.G. nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – completare (O.U.G. nr. 87/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

O.U.G. nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

(M. Of. nr. 965 din 29 noiembrie 2016)

 

 

O.U.G. nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din O.U.G. nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 787 din 16 august 2021)

 

– introduce: art. 3 alin. (1^1) și (1^2).

 

În M. Of. nr. 787 din 16 august 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din O.U.G. nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Vă prezentăm, în continuare, completarea adusă respectivului act normativ.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1)se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:

„(1^1)Gradele profesionale pe care este structurată funcția publică specifică de inspector social și condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice specifice de inspector social sunt cele prevăzute la art. 393, respectiv la art. 468 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(1^2) Funcția publică specifică de inspector social, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal, superior se echivalează cu funcția publică generală de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal, superior.”

 

Totodată, conform art. II din O.U.G. nr. 87/2021, echivalarea funcției publice specifice de inspector social prevăzută la art. 3 alin. (1^2) din O.U.G. nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 16/2018, se face cu menținerea drepturilor salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

O.U.G. nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative – completare (O.U.G. nr. 87/2021) was last modified: septembrie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.