O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă și Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare – modificări și completări (O.U.G. nr. 131/2021)

Actele modificate Actul modificator Sumar
 

O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

(M. Of. nr. 110 din 24 februarie 2009; cu modif. și compl. ult.)

și

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

(M. Of. nr. 599 din 13 iulie 2018; cu modif. și compl. ult.)

 

O.U.G. nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

 

(M. Of. nr. 1201 din 17 decembrie 2021)

 

– modifică: O.U.G. nr. 8/2009 – art. 1 alin. (2), art. 7 alin. (6); Legea nr. 165/2018 – art. 34^1, art. 36 alin. (2);

 

– introduce: O.U.G. nr. 8/2009 – art. 6 alin. (1^1)-(1^4), art. 7 alin. (4^1) și alin. (6^1).

 

În M. Of. nr. 1201 din 17 decembrie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță și Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

 

O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

Art. 1 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2026, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

 

 

 

Art. 7 alin. (6)

Vechea reglementare

„(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Autorității Naționale pentru Turism.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(5) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.

 

 

 

Art. 6 alin. (1^1)-(1^4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (1) se introduc patru noi alineate, alin. (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:

(1^1) Unitățile afiliate acceptă vouchere de vacanță acordate de instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (2), numai dacă acestea nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, mai vechi de 90 de zile, potrivit art. 165 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(1^2) În cazul voucherelor de vacanță emise pe orice tip de suport, unitățile afiliate sunt obligate, începând cu data de 1 aprilie 2022, să transmită în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura facturile emise titularilor voucherelor.

(1^3) Facturile transmise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura conform alin. (12) trebuie să fie într-un format electronic structurat de tip XML, care respectă prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea.

(1^4) Unitățile afiliate prevăzute la alin. (12) sunt obligate să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Art. 7 alin. (4^1) și (6^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, după alin. (4) și alin. (6) se introduc două noi alineate, alin. (4^1) și alin. (6^1), cu următorul cuprins:

(4^1) Constituie contravenție și se sancționează cu 2 până la 5 puncte-amendă nerespectarea de către unitatea afiliată a prevederilor art. 6 alin. (1^1).

și 

(6^1) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (41) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

 

 

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Art. 34^1

Vechea reglementare

„Până la data de 1 ianuarie 2022 prevederile prezentei legi nu se aplică voucherelor de vacanță.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34^1 se modifică și va avea următorul conținut:

Până la data de 1 ianuarie 2027 prevederile prezentei legi nu se aplică voucherelor de vacanță.

 

 

 

Art. 36 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) La data de 1 ianuarie 2022 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) La data de 1 ianuarie 2027 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare.

O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță și Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare – modificări și completări (O.U.G. nr. 131/2021) was last modified: ianuarie 7th, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.