O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru – modificări (Legea nr. 132/2020)

Actele modificate Actul modificator Sumar
 

O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

(M. Of. nr. 392 din 29 iunie 2013)

 

Legea nr. 132/2020 pentru completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 (M. Of. nr. 623 din 15 iulie 2020)

 

– introduceart. 6 alin. (2^1);

– modifică: art. 6 alin. (1) și (2).

 

În M. Of. nr. 623 din 15 iulie 2020 s-a publicat Legea nr. 132/2020 pentru completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

În continuare, vă prezentăm modificările, dar și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 6 alin. (2^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1 )Opoziția la somația europeană de plată formulată potrivit art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cererea de reexaminare formulată potrivit art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă se taxează cu 100 lei.

 

 

 

Art. 6 alin. (1) și (2)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) și (2) se prezentau sub următoarea formă:

„Art. 6

(1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă, se taxează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei, și cu 200 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 2.000 lei.

(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă, se taxează cu 200 lei.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 6

(1) Cererile de valoare redusă, formulate potrivit procedurii speciale prevăzute la titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă, sau, după caz, potrivit Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei sau valoarea în euro nu depășește echivalentul sumei de 2.000 lei, și cu 200 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 2.000 lei sau a căror valoare în euro depășește echivalentul sumei de 2.000 lei.

(2) Cererile privind ordonanța de plată, formulate potrivit procedurii speciale prevăzute la titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă, precum și cererile privind emiterea somației europene de plată formulate potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 200 lei.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru – modificări (Legea nr. 132/2020) was last modified: September 17th, 2020 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.