O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ – modificări (O.U.G. nr. 63/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ
(M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019) 
O.U.G. nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
(M. Of. nr. 745 din 12 septembrie 2019)
– introduce: art. 61 alin. (2) lit. c^1).

 

În M. Of. nr. 745 din 12 septembrie 2019, s-a publicat O.U.G. nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Art. 61 alin. (2) lit. c^1) din O.U.G. nr.  57/2019  (introdusă prin O.U.G. nr. 63/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări,  la art. 61 alin. (2), după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:

„(2) Principalele atribuții și responsabilități ale secretarului general sunt următoarele:

[…]

c^1) îndeplinește, prin excepție de la prevederile art. 56 alin. (1) lit. d), calitatea de ordonator principal de credite, pe perioada vacanței funcției de ministru sau în situația în care acesta se află în imposibilitatea absolută a exercitării atribuțiilor;”

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ – modificări (O.U.G. nr. 63/2019) was last modified: octombrie 31st, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.