O.U.G. nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – modificări (O.U.G. nr. 1/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 40/2016
(M. Of. nr. 490 din 30 iunie 2016)
O.U.G. nr. 1/2017
(M. Of. nr. 12 din 5 ianuarie 2017)
– modifică: art. 1; art. 2

– abrogă: art. 3

În M. Of. nr. 12 din 5 ianuarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 1/2017 stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 40/2016 prin O.U.G. nr. 1/2017 .

Art. 1 din O.U.G. nr. 40/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 1/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea faptul că prim-ministrul, prin Cancelaria Prim-Ministrului, coordonează activitatea instituțiilor publice și organelor de Specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectiva ordonanță de urgență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 dispune următoarele:

Art. 1

Prim-ministrul, prin Secretariatul General al Guvernului, coordonează activitatea instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență”.

 

Art. 2 din O.U.G. nr. 40/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 1/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea faptul că structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcții și statui de personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Prim-Ministrului, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 dispune următoarele:

Art. 2

Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcții și statul de personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția aparatului propriu de lucru al prim-ministrului”.

 

Art. 3 din O.U.G. nr. 40/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 1/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea faptul că:

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar unic al statului român la Compania Națională „Loteria Română” – S.A., persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat, se exercită de Către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc prin ordin al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri.

(3) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri să mandateze reprezentanții în adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A. să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al acesteia, în conformitate cu prevederile respectivei ordonanțe de urgență, precum și să aprobe efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.

(4) În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la Compania Națională „Loteria Română” – S.A., interesele statului vor fi reprezentate, în condițiile legii, de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, începând cu data prevăzută la alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 – se abrogă.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

O.U.G. nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative – modificări (O.U.G. nr. 1/2017) was last modified: februarie 17th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.