O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificări (Legea nr. 335/2022)

Actul modificat

Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 
195/2002
 privind circulația pe drumurile publice

(rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 335/2022 pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(M. Of. nr. 1177 din 8 decembrie 2022)

 

 

– modifică: art. 39 alin. (1), art. 102 alin. (1) pct. 14, art. 105 pct. 10, art. 109 alin. (1).

 

În M. Of. nr. 1177 din 8 decembrie 2022 s-a publicat Legea nr. 335/2022 pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Redăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 39 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) La solicitarea poliției rutiere, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice acesteia, în termenul indicat în cuprinsul solicitării, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 39 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) La solicitarea poliției rutiere sau a poliției locale, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice acesteia, în termenul indicat în cuprinsul solicitării, datele de identificare ale persoanei căreia ia încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice. Poliția locală poate solicita aceste date de identificare numai în legătură cu exercitarea competențelor în domeniul circulației pe drumurile publice.

 

 

Art. 102 alin. (1) pct. 14

Vechea reglementare

„Art. 102

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:

(…)

14. nerespectarea de către proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul a obligației de a comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliției rutiere, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevăzută la art. 39;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 14 se modifică și va avea următorul conținut:

14. nerespectarea de către proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul a obligației de a comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliției rutiere sau poliției locale, după caz, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevăzute la art. 39;

 

 

Art. 105 pct. 10

Vechea reglementare

„Art. 105

Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de către persoane juridice:

(…)

10. nerespectarea obligației de a comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliției rutiere sau poliției locale, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevăzute la art. 39;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 10 se modifică și va avea următorul conținut:

10. nerespectarea obligației de a comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliției rutiere sau poliției locale, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevăzute la art. 39;

 

 

Art. 109 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către polițistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 109

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către polițistul rutier sau de către polițistul local, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către polițistul local se fac cu respectarea dispozițiilor Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (Legea nr. 335/2022) was last modified: January 5th, 2023 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.