O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificări (Legea nr. 134/2022)

Actul modificat

Actul modificator Sumar
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 134/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 

(M. Of. nr. 477 din 13 mai 2022)

 

 

 

– modifică: art. 49 alin. (4), art. 50 alin. (1), art. 74.

 

În M. Of. nr. 477 din 13 mai 2022 s-a publicat Legea nr. 134/2022 pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Redăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 49 alin. (4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 49, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Limitele maxime de viteză în afara localităților sunt:

a) pe autostrăzi – 130 km/h;

b) pe drumurile expres – 120 km/h;

c) pe drumurile naționale europene (E) – 100 km/h;

d) pe celelalte categorii de drumuri – 90 km/h.

 

Art. 50 alin. (1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 50, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 50

(1) Vitezele maxime admise în afara localităților pentru categoriile de autovehicule prevăzute în anexa nr. 1 sunt următoarele:

a) 130 km/h pe autostrăzi, 120 km/h pe drumurile expres, 100 km/h pe drumurile naționale europene (E) și 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A și B;

b) 110 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres, 90 km/h pe drumurile naționale europene (E) și 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D și categoria D1;

c) 90 km/h pe autostrăzi, 85 km/h pe drumuri expres, 80 km/h pe drumurile naționale europene (E) și 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A1, B1 și C1;

d) 45 km/h, pentru tractoarele agricole sau forestiere și mopede.”

 

Art. 74

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la cap. V, secțiunea a 4-a, alcătuită din art. 74, se modifică și va avea următorul cuprins:

– SECȚIUNEA 4: Circulația pe autostrăzi și drumuri expres

Art. 74

(1) Pe autostrăzi sau pe drumurile expres este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h.

(2) De asemenea, pe autostrăzi sau pe drumurile expres sunt interzise învățarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de șasiuri și de autovehicule, manifestațiile, defilările, caravanele publicitare, antrenamentele și competițiile sportive de orice fel, precum și cortegiile.

(3) Se interzice circulația, oprirea sau staționarea autovehiculelor pe banda de urgență sau acostament, cu excepția cazurilor justificate, precum și a autovehiculelor cu regim de circulație prioritar.

(4) Circulația autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se efectuează, de regulă, numai pe banda marginală din partea dreaptă a autostrăzii sau a drumului expres, în sensul de mers.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (Legea nr. 134/2022) was last modified: iunie 23rd, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.