O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – modificări (Legea nr. 73/2022)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 

(M. Of. nr. 1074 din 29 noiembrie 2005)

Legea nr. 73/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 

(M. Of. nr. 315 din 31 martie 2022)

– modifică: art. 30;

– introduce: art. 26 alin. (1^4), art. 28 alin. (3), art. 29 alin. (3).

În M. Of. nr. 315 din 31 martie 2022 s-a publicat Legea nr. 73/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ.

Art. 26 alin. (1^4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 26 alin. (1^3) se introduce un nou alineat, și anume alin. (1^4) cu următorul cuprins:

„(1^4) În cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condițiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigurații pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării au dreptul la concediu și indemnizație pentru supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani”.

 

Art. 28 alin. (3)

Noua reglementare

Conform noii reglementări, la art. 28, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Indemnizațiile prevăzute la art. 26 alin. (14) se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie care a luat în evidență și a monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcție de evoluția bolii și durata monitorizării”.

 

Art. 29 alin. (3)

Noua reglementare

La art.  29, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Durata de acordare a indemnizației prevăzute la art. 26 alin. (14) este corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie”.

 

Art. 30

Vechea reglementare

„Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10”.

Noua reglementare

Art. 30 se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Cuantumul brut lunar al indemnizațiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) și (11) este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10.

(2) Cuantumul brut lunar al indemnizației prevăzute la art. 26 alin. (14) este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10 și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Dispozițiile art. 27 se aplică în mod corespunzător”.

 

Art. II din Legea nr. 73/2022

„În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor modifica Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. III din Legea nr. 73/2022

„Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare”.

O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – modificări (Legea nr. 73/2022) was last modified: mai 6th, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.