O.G. nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului – modificări (O.U.G. nr. 74/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

(M. Of. nr.  601 din 31 august 2009)

 

O.U.G. nr. 74/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

(M. Of. nr. 997 din data de 11 decembrie 2019)

– modifică: art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 13^1 alin. (4);

introduce: art. 9 alin. (3^1) – (3^4), art. 9^1, art. 12 alin. (3), art. 12^1, art. 13 alin. (1^1).

 

 

În M. Of. nr. 997 din data de 11 decembrie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 74/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului.

 

Art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 18/2009 (modificat prin O.U.G. nr. 74/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

„(1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum și în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie sau în unități sanitare aflate în administrarea unităților publice locale.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum și în unități medico-militare și în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie sau în unități sanitare aflate în administrarea unităților publice locale.

 

 

Art. 13 alin. (1) din O.G. nr. 18/2009 (modificat prin O.U.G. nr. 74/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

„(1) Cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenți, medicilor dentiști rezidenți și farmaciștilor rezidenți, medicilor rezidenți încadrați în direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în alte unități cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătății, din unități sanitare de stat și din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă se suportă în totalitate de la bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenți, medicilor dentiști rezidenți și farmaciștilor rezidenți, medicilor rezidenți încadrați în direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în alte unități cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătății, din unități sanitare de stat și private și din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă se suportă de la bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează.

 

 

Art. 13^1 alin. (4) din O.G. nr. 18/2009 (modificat prin O.U.G. nr. 74/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13^1 alin. (4) prevedea următoarele aspecte:

„(4) Plata lunară a bursei de rezidențiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătății pentru unitățile sanitare de stat din subordinea sa și pentru unitățile sanitare de stat din subordinea autorităților administrației publice locale, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sănătății, respectiv prin bugetele aprobate ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate de ordonatorii principali de credite ai acestora, precum și prin bugetul aprobat Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru rezidenții din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13^1 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Plata lunară a bursei de rezidențiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătății pentru unitățile sanitare de stat din subordinea sa, pentru unitățile sanitare private și pentru unitățile sanitare de stat din subordinea autorităților administrației publice locale, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sănătății, respectiv prin bugetele aprobate ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate de ordonatorii principali de credite ai acestora, precum și prin bugetul aprobat Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru rezidenții din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.

 

 

Art. 9 alin. (3^1) – (3^4) din O.G. nr. 18/2009 (introduse prin O.U.G. nr. 74/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, după alin. (3) se introduc patru noi alineate, alin. (3^1) – (3^4), cu următorul cuprins:

(3^1) Coordonatorii de program de rezidențiat îndrumă pregătirea în rezidențiat la nivel unitar, în mod distinct, pe fiecare specialitate atât în cadrul unităților, cât și al instituțiilor prevăzute la alin. (1) și la art. 9^1 alin. (1).

(3^2) În activitatea de pregătire în rezidențiat, coordonatorii de program nominalizează responsabilii de formare pe baza curriculei aprobate.

(3^3) Responsabilul de formare trebuie să fie șef de secție, șef de laborator sau farmacist-șef.

(3^4) Responsabilul de formare îndrumă medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți, medicii rezidenți încadrați în direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pe întreaga durată a perioadei de stagiu, realizată în secțiile din cadrul unităților, cât și al instituțiilor prevăzute la alin. (1) și la art. 9^1 alin. (1).

 

 

Art. 9^1 din O.G. nr. 18/2009 (introdus prin O.U.G. nr. 74/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu următorul cuprins:

Art. 9^1 – (1) Pregătirea în rezidențiat se poate desfășura și în cadrul unităților sanitare private și în instituțiile de învățământ superior particulare acreditate, care au în structură programe de studii universitare de licență în domeniul medicină, medicină dentară, farmacie, în condițiile îndeplinirii de către acestea a criteriilor și condițiilor de pregătire în rezidențiat aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

(2) Unitățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) propun Ministerului Sănătății coordonatorii de program de rezidențiat, directorii de program, precum și responsabilii de formare.

 

 

Art. 12 alin. (3) din O.G. nr. 18/2009 (introdus prin O.U.G. nr. 74/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) Criteriile și procedurile de acreditare și reacreditare a acestor unități sanitare se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

 

 

Art. 12^1 din O.G. nr. 18/2009 (introdus prin O.U.G. nr. 74/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 12 se introduce un nou articol, art. 12^1, cu următorul cuprins:

Art. 12^1 –  (1) Rezidenții pot efectua pregătirea de specialitate și în cadrul unităților și instituțiilor prevăzute la art. 9^1 alin. (1).

(2) Unitățile și instituțiile de pregătire se nominalizează la cererea acestora de către Ministerul Sănătății, după verificarea îndeplinirii condițiilor și criteriilor prevăzute la art. 9^1 alin. (1).”

 

 

Art. 13 alin. (1^1) din O.G. nr. 18/2009 (introdus prin O.U.G. nr. 74/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Instituțiile de învățământ superior particulare acreditate suportă din venituri proprii cheltuielile aferente coordonatorilor de program de rezidențiat, directorilor de program, precum și responsabililor de formare.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului – modificări (O.U.G. nr. 74/2019) was last modified: ianuarie 22nd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.