Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin OMJ nr. 46/C/2011 – modificări (OMJ nr. 3540/C/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin OMJ nr. 46/C/2011
(M. Of. nr. 133 din 22 februarie 2011; cu compl. ult.)
OMJ nr. 3540/C/2016
(M. Of. nr. 801 din 11 octombrie 2016)
introduce: art. 291; pct. 31 din anexa nr. 5 lit. B

În M. Of. nr. 801 din 11 octombrie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 3540/C/2016 pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011 (Norme).

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

 

Art. 291 din Norme (modificate prin OMJ nr. 3540/C/2016)

Noua reglementare

După art. 29 se introduce un nou articol, art. 291.

Potrivit noii reglementări, art. 291 prevede următoarele:

Se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condițiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite”.

 

Pct. 31 din anexa nr. 5 lit. B la Norme (modificate prin OMJ nr. 3540/C/2016)

Noua reglementare

În anexa nr. 5, la lit. B, după pct. 3 se introduce un nou punct, pct. 31.

Potrivit noii reglementări, pct. 31 dispune următoarele:

Se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condițiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite”.

 

Alte prevederi relevante

Serviciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispozițiile respectivului ordin.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin OMJ nr. 46/C/2011 – modificări (OMJ nr. 3540/C/2016) was last modified: noiembrie 24th, 2016 by Universul Juridic

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.