Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (H.G. nr. 1.073/2021)

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
 

H.G. nr. 1.073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

 

(M. Of. nr. 968 din 11 octombrie 2021)

 

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

 

În M. Of. nr. 968 din 11 octombrie 2021 s-a publicat H.G. nr. 1.073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectiva Hotărâre.

Art. 1

„Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. 2

„La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 3

„La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1 și 1a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Anexa nr. 1: Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Anexa nr. 2: (- Anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011)

Anexa nr. 3: (- Anexa nr. 1a din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011)

Vă prezentăm, în continuare, structura Anexei nr. 1: Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Structură

Capitolul I: Dispoziții generale privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie

Capitolul II: Stabilirea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței

Secțiunea 1: Ajutorul pentru energie termică

Secțiunea 2: Ajutorul pentru gaze naturale

Secțiunea 3: Ajutorul pentru energie electrică

Secțiunea 4: Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri

Secțiunea 5: Suplimentul pentru energie

Capitolul III: Dispoziții tranzitorii și finale

Anexele nr. 1-25

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (H.G. nr. 1.073/2021) was last modified: December 21st, 2021 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.