Neconstituționalitate parțială – D.C.C. nr. 364/2022 (M. Of. nr. 831/24.08.2022): Art. 170 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Decizia CCR

Actul normativ Sumar
 

D.C.C. nr. 364/2022

(M. Of. nr. 831 din 24 august 2022)

 

Art. 170 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Neconstituționalitate parțială

 

În M. Of. nr. 831 din 24 august 2022 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 364/2022 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Astfel, Curtea a stabilit că respectivele dispoziții sunt neconstituționale.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă dispozițiile art. 170 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, care au următorul conținut:

(1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etică și management universitar sau de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau simultan:

b) retragerea titlului de doctor;

 

 

D.C.C. nr. 364/2022

Prin Decizia nr. 364/2022, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de C. M. J. (C.) în Dosarul nr. 658/42/2021 al Curții de Apel Ploiești – Secția de contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile art. 170 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt constituționale, în măsura în care se referă la retragerea titlului de doctor care nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice.

Neconstituționalitate parțială – D.C.C. nr. 364/2022 (M. Of. nr. 831/24.08.2022): Art. 170 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011 was last modified: September 8th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.