Neconstituționalitate parțială – D.C.C. nr. 363/2022 (M. Of. nr. 731/20.07.2022): Art. 100 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

Decizia CCR Actul normativ Sumar
 

D.C.C. nr. 363/2022

(M. Of. nr. 731 din 20 iulie 2022)

 

Art. 100 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor Neconstituționalitate parțială

 

În M. Of. nr. 731 din 20 iulie 2022 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 363/2022 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Astfel, Curtea a stabilit că respectivele dispoziții sunt neconstituționale.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă, potrivit încheierii de sesizare, dispozițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în ansamblul său.

Având în vedere critica de neconstituționalitate formulată, care vizează lipsa reglementării unui termen de radiere a sancțiunii disciplinare constând în excluderea din magistratură, Curtea va restrânge obiectul excepției, circumscriindu-l la dispozițiile art. 100 din legea menționată, care au următorul conținut:

Sancțiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor și procurorilor, proporțional cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) avertismentul;

b) diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu până la 25% pe o perioadă de până la un an;

c) mutarea disciplinară pentru o perioadă efectivă de la un an la 3 ani la o altă instanță sau la un alt parchet, chiar de grad imediat inferior;

d) suspendarea din funcție pe o perioadă de până la 6 luni;

d^1) retrogradarea în grad profesional;

e) excluderea din magistratură.

(2) Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate pentru abaterile disciplinare prevăzute la art. 99 lit. b), d) și t) teza întâi nu pot consta în cele prevăzute la art. 100 lit. a)-d).

 

 

D.C.C. nr. 363/2022

Prin Decizia nr. 363/2022, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de D.M.D. în Dosarul nr. 1.576/108/2020 al Tribunalului Arad – Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale și a constatat că dispozițiile art. 100 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor sunt constituționale numai în măsura în care sancțiunea disciplinară a excluderii din magistratură nu are efect permanent.

Neconstituționalitate parțială – D.C.C. nr. 363/2022 (M. Of. nr. 731/20.07.2022): Art. 100 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor was last modified: august 4th, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.